Eldri launakannanir

Launakönnun VR 2015
17.09.2015

Launakönnun VR 2015

Laun félagsmanna VR hækkuðu um 2,9% á milli janúarmánaðar 2014 og sama mánaðar 2015, skv. launakönnun VR. Grunnlaunin hækkuðu um 2,1%.

Þetta sýna niðurstöður launakönnunar VR fyrir árið 2015. Þessi hækkun er í samræmi við þróun launavísitölu VR á sama tímabili en hún hækkaði um 2,3%. Á samanburðartímanum voru engar launahækkanir skv. kjarasamningum. Þar sem launin í könnuninni miða við janúar 2015 er hækkun skv. samningum frá því í maí 2015 ekki inni í launatölunum.

Launavísitala Hagstofu Íslands hækkaði meira á tímabilinu en í henni gætir áhrifa kjarasamningsbundinna launahækkanna annarra hópa á vinnumarkaði. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu. 

Sjá einnig undirsíður launakönnunar 2015 hér: Reiknaðu launinhelstu niðurstöðurlaunamunur kynjannaframkvæmdin

Sækja í PDF
Launakönnun VR 2014
01.09.2014

Launakönnun VR 2014

Heildarlaun félagsmanna VR hækkuðu um 7% á milli áranna 2013 og 2014 samkvæmt launakönnun VR. Þetta er umfram almenna launaþróun á vinnumarkaði samkvæmt launavísitölu Hagstofunnar og umfram kjarasamningsbundnar hækkanir.

Launakönnun VR 2014 var gerð í febrúar og mars og miðar við laun fyrir janúar. Könnunin er gerð árlega en það er Capacent Gallup sem sér um gerð hennar og úrvinnslu niðurstaðna. Sjá bækling með launatöflum.

Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

Sækja í PDF
Launakönnun VR 2013
01.09.2013

Launakönnun VR 2013

Niðurstöður í launakönnun VR 2013 endurspegla þróun undanfarinna mánaða á vinnumarkaði, laun félagsmanna hækka umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og ívið meira en laun almennt á vinnumarkaði. Kaupmáttur heildarlauna jókst um tæplega 3% frá janúar 2012 til janúar 2013, en nýleg könnun meðal félagsmanna um áherslur í kjarasamningaviðræðum sýnir að fólk vill umfram allt leggja áherslu á að efla kaupmátt og tryggja stöðugleika. Launamunur kynjanna breyttist ekki á milli ára, en til lengri tíma litið hefur barátta VR fyrir jafnrétti skilað umtalsverðum árangri. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

Sækja í PDF
Launakönnun VR 2012
01.09.2012

Launakönnun VR 2012

Heildarlaun félagsmanna VR hækkuðu um 7,4% frá janúar 2011 til janúar 2012, samkvæmt niðurstöðum launakönnunar félagsins. Grunnlaun hækkuðu um 6,9%. Kjarasamningsbundnar launahækkanir á tímabilinu voru 4,25% og hækkuðu heildarlaun félagsmanna VR því um tæplega þrjú prósentustig umfram kjarasamninga.

Launamunur kynjanna breytist ekki marktækt á milli ára, en þegar til lengri tíma er litið hefur hann dregist mikið saman. Hann mælist nú 9,4%, í fyrsta skipti undir tíu prósentum. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

Sækja í PDF
Launakönnun VR 2011
01.09.2011

Launakönnun VR 2011

Heildarlaun félagsmanna VR hækkuðu um 4,5% frá janúar 2010 til janúar 2011 samkvæmt niðurstöðum launakönnunar VR fyrir árið 2011 og grunnlaun um 4,2% Launamunur kynjanna er óbreyttur á milli ára, konur eru með 15,3% lægri heildarlaun en karlar. Vinnuvika félagsmanna VR er jafnlöng og í fyrra en fjarvinna eykst.

Launakönnun VR er gerð árlega og er nýtt þema ár hvert. Í ár var lögð áhersla á að skoða hvernig félagsmenn meta eigið líkamlegt form og hvort og þá hvaða líkamlega hreyfingu þeir stunda. Það er áhugavert að tæplega 90% félagsmanna stunda reglubundna hreyfingu og helmingur telur sig í góðri líkamlegri þjálfun, miðað við aldur. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

Sækja í PDF
Launakönnun VR 2010
01.09.2010

Launakönnun VR 2010

Í launakönnuninni í ár var áhersla lögð á jafnrétti kynjanna, bæði innan og utan veggja vinnustaðarins. Kynbundinn launamunur er óbreyttur milli ára en á síðustu árum hefur verulega dregið úr honum. Niðurstöður könnunarinnar benda hins vegar til þess að verkaskipting kynjanna á heimilinu sé íhaldssöm.

Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

Sækja í PDF
Launakönnun VR 2009
01.09.2009

Launakönnun VR 2009

Heildarlaun félagsmanna VR hækka um 1% milli ára og grunnlaun um 4% - afgreiðslufólk á kassa hækkar mest

Heildarlaun félagsmanna VR eru að meðaltali 403 þúsund á mánuði og grunnlaun 375 þúsund að meðaltali. Heildarlaunin hækka um 1% á milli ára en grunnlaunin um 4%. Miðað er við janúarmánuð bæði ár. Ef litið er á einstakar starfsstéttir hækkaði afgreiðslufólk á kassa mest á milli ára um 11% í heildarlaunum og 16% í grunnlaunum. Launabilið milli þeirra hæstlaunuðu og þeirra lægst launuðu minnkar. Þá dregst launamunur kynjanna saman og er kynbundinn munur nú 10,1%.

Þetta er meðal þess sem lesa má úr launakönnun VR 2009. Í könnuninni voru nokkrar spurningar lagðar fyrir félagsmenn um tekjuskerðingu og starfsöryggi í ljósi efnahagsástandsins. Niðurstöðurnar sýna að laun ólíkra tekjuhópa skerðast með misjöfnum hætti. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

Sækja í PDF
Launakönnun VR 2008
01.09.2008

Launakönnun VR 2008

Heildarlaun félagsmanna VR hækkuðu að meðaltali um 9,9% á milli ára og grunnlaun um 9,7% samkvæmt niðurstöðum launakönnunar 2008. Á sama tímabili hækkuðu laun almennt á vinnumarkaði um 6,8% samkvæmt launavísitölu Hagstofunnar og ljóst að félagsmenn VR nutu launaskriðs umfram almenna launaþróun milli áranna 2007 og 2008. Launamunur kynjanna stendur nokkurn veginn í stað, en til lengri tíma litið hefur hins vegar dregið verulega saman með kynjunum. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

Sækja í PDF