Á heildina litið er staðan ...

Í Fyrirtæki ársins er spurt um viðhorf til níu lykilþátta í starfsumhverfinu. Þættina má sjá í töflunni hér að neðan. Gefin er einkunn fyrir hvern þátt, frá einum og upp í fimm, og saman mynda þær heildareinkunn, annars vegar þeirra fyrirtækja sem birt eru á listum og svo heildareinkunn allra svarenda. Vægi þáttanna í heildareinkunn er misjafnt, stjórnun fyrirtækisins vegur þyngst (sjá nánar umfjöllun um framkvæmdina). Í ár var gerð breyting á þeim þætti þannig að hann mælir betur samskipti starfsmanna við sinn næsta yfirmann í stað stjórnenda fyrirtækisins almennt. Rekja má hækkun einkunnar fyrir þann þátt að einhverju leyti til þessarar breytingar.

Hér að neðan má sjá þróun lykilþátta síðustu ár. Það vekur óneitanlega athygli að allar einkunnir voru mjög háar árið 2009. Könnunin er gerð í upphafi hvers árs og var könnunin 2009 því gerð innan við hálfu ári eftir hrun. Helsta skýringin á háum einkunnum það ár er það ástand sem þá ríkti á vinnumarkaði. Niðurstöðurnar endurspegluðu breyttar væntingar, ný viðhorf og samkennd strax í kjölfar hrunsins. Einkunnir frá árinu 2010 ára sýna meira jafnvægi og stöðugleika og á það sama við einkunnir í ár. Heildareinkunn í ár er sú hæsta sem mælst hefur, en að hluta má rekja það til þeirra breytinga sem gerðar voru á einkunn fyrir stjórnun, eins og sagt er frá að framan.

Heildareinkunnin sýnir viðhorf starfsmanna almennt til sinna vinnustaða. Heildareinkunn er lægst hjá fyrirtækjum í iðnaði og samgöngum og flutningum en hæst hjá fyrirtækjum í sérhæfðri þjónustu. Hún er hærri hjá minni fyrirtækjum en þeim stærri, lægst hjá þeim allra stærstu þar sem starfsmenn eru yfir 100 talsins. Þá gefa stjórnendur vinnustað sínum hærri einkunn en aðrar starfsstéttir, starfsfólk við akstur, lager og framleiðslustörf gefa vinnustaðnum lægstu heildareinkunn.

Viðhorf til lykilþáttanna eru mjög mismunandi eftir starfsheiti og atvinnugrein. Almennt eru stjórnendur ánægðari en aðrir starfsmenn, t.d. þegar skoðuð eru viðhorf til stjórnunar fyrirtækisins, launakjara, sjálfstæðis í starfi og ímyndar fyrirtækisins sem greinir mat svarenda á viðhorfum annarra til fyrirtækisins. Þeir gefa líka hærri einkunnir þegar kemur að ánægju og stolti af fyrirtækinu og þegar spurt er um jafnrétti starfsmanna eftir aldri, kyni, uppruna, kynhneigð eða trúar- og lífsskoðunum.

Ef litið er til atvinnugreina má sjá að starfsmenn fyrirtækja í sérhæfðri þjónustu og fjármálageiranum eru ánægðastir með sinn vinnustað. Þeir gefa hæstu einkunn fyrir stjórnun og segjast fleiri í þeim fyrirtækjum bera fullt traust til stjórnenda fyrirtækisins en starfsmenn í öðrum atvinnugreinum og fá stuðning og hvatningu frá sínum næsta yfirmanni.

                  2009     2010     2011     2012     2013      2014      2015     2016  
Heildareinkunn                  4,08      4,04      4,05      4,07      4,07      4,07      4,09     4,10  
Stjórnun                   4,12      4,05      4,02      4,01      4,03      4,03      4,05     4,12  
Starfsandi                  4,37      4,35      4,32      4,32      4,31      4,32      4,33     4,32  
Launakjör                  3,40      3,26      3,16      3,19      3,20      3,20      3,20     3,28  
Vinnuskilyrði                  4,05      4,03      4,03      4,02      4,03      4,04      4,03     3,94  
Sveigjanleiki vinnu                  4,30      4,28      4,26      4,36      4,36      4,36      4,36     4,33  
Sjálfstæði í starfi                  4,41      4,33      4,33      4,31      4,30      4,32      4,32     4,31  
Ímynd fyrirtækis                  4,11      4,07      4,06      4,09      4,15      4,15      4,18      4,19  
Ánægja & stolt                  4,30      4,26      4,22      4,22      4,21      4,21      4,22     4,23  
Jafnrétti                                                             4,16  

 

Allar niðurstöður

Fyrirtæki ársins - sigurvegarar

Johan Rönning, Expectus og Vinnuföt eru Fyrirtæki ársins 2016 samkvæmt niðurstöðum könnunar VR meðal félagsmanna og fleiri starfsmanna á vinnumarkaði. Hástökkvarar ársins eru þrír, einn í hverjum stærðarflokki: Klettur - sala og þjónusta, Fastus og Karl K. Karlsson.

Sjá nánar

Fyrirmyndarfyrirtæki

Fyrirtækin í tíu efstu sætum í hverjum stærðarflokki eru sannarlega til fyrirmyndar og telur VR ástæðu til að vekja sérstaka athygli á frammistöðu þeirra. Þessi fyrirtæki fá titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016. Mörg þessara fyrirtækja eru í efstu sætunum á hverju ári, hvernig sem staðan er.

Sjá nánar

Listi yfir fyrirtæki

Hér er hægt að sjá stöðu einstakra fyrirtækja í hópi stærri fyrirtækja þar sem starfsmenn eru 50 eða fleiri, í hópi meðalstórra fyrirtækja þar sem starfsmenn eru frá 20 upp í 49 eða í hópi lítilla fyrirtækja þar sem starfsmenn eru 19 eða færri. Hægt er að velja atvinnugrein og sjá eingöngu stöðu fyrirtækja innan þeirrar greinar.

Sjá nánar

Ríkir jafnrétti á vinnustaðnum?

Rúmlega 80% svarenda segja að jafnrétti ríki á þeirra vinnustað, hvort sem litið sé til kyns starfsmanna, aldurs , uppruna, kynhneigðar eða trúar- eða lífsskoðana. Fjölbreytni virðist mikil og fæstir telja að starfsfólki sé mismunað á þeirra vinnustað. Í ár er í fyrsta sinn spurt um jafnrétti þar sem niðurstöðurnar hafa áhrif á val á Fyrirtæki ársins.

Sjá nánar

Helstu niðurstöður

Fleiri eru sáttir við launakjör sín í ár en fyrri ár. Þá segist mikill meirihluti svarenda vera allsendis óhræddur við að segja skoðun sína í vinnunni, þó að það geti valdið ágreiningi. Svarendur gefa sínum næsta yfirmanni almennt góða einkunn og starfsöryggi hefur aukist ár frá ári. Hér má sjá helstu niðurstöður í könnuninni.

Sjá nánar

Allir geta verið með

Rúmlega eitt hundrað fyrirtæki sem birtast á listum VR yfir Fyrirtæki ársins 2016 tryggðu öllum starfsmönnum sínum þátttöku í könnuninni – óháð stéttarfélagsaðild þeirra – og hafa þau aldrei verið fleiri. Þessi fyrirtæki eru merkt með stjörnu (*) á listunum yfir fyrirtækin. VR hvetur fyrirtæki til að tryggja öllum starfsmönnum þátttöku.

Sjá nánar

Almennur vs. opinber

Könnunin á Fyrirtæki og Stofnun ársins nær ekki eingöngu til fyrirtækja heldur einnig til stofnana. SFR stéttarfélag og Starfsmannafélag Reykjavíkur bjóða félagsmönnum sínum þátttöku auk þess sem aðrir starfsmenn ríkisins taka einnig þátt á vegum fjármálaráðuneytisins. Alls nær könnunin til um 50 þúsund manna á vinnumarkaði.

Sjá nánar

Lykilþættirnir níu

Í könnun VR er spurt um viðhorf til níu lykilþátta í innra starfsumhverfi fyrirtækja. Mikill munur er á viðhorfi starfsmanna, m.a. eftir starfi, atvinnugrein og stærð fyrirtækis. Heildareinkunn er lægst hjá fyrirtækjum í iðnaði og samgöngum og flutningum en hæst hjá fyrirtækjum í sérhæfðri þjónustu.

Sjá nánar

Framkvæmdin

Gerðar voru breytingar á forsendum þátttöku félagsmanna í könnun VR í ár. Nú nær hún til félagsmanna sem voru greiðandi í desember 2015 en ekki eingöngu þeirra sem voru fullgildir. Þá ákváðu 109 fyrirtæki að bjóða öðrum starfsmönnum en félagsmönnum VR þátttöku í könnuninni.

Sjá nánar

Hugmyndafræðin

Í könnun VR á Fyrirtæki ársins er viðhorf starfsmanna til lykilþátta í starfsumhverfi vinnustaðarins metið. Könnunin er vettvangur fyrir félagsmenn til að koma skoðunum sínum á framfæri og láta stjórnendur vita af því sem vel er gert og hvað betur má gera.

Sjá nánar

Happdrættið

Búið er að draga í happdrættinu í tengslum við könnunina á Fyrirtæki ársins 2016. Í vinning voru tvö gjafabréf með Icelandair og fimm miðar fyrir tvo á Airwaves hátíðina í haust.

Vinningsnúmerin eru:

114401, 114844, 115999, 116106, 127192, 128038 og 133392
Sjá nánar