Framkvæmdin 2017

Gallup sér um framkvæmd könnunar VR á Fyrirtæki ársins sem og úrvinnslu niðurstaðna.

Könnunin á Fyrirtæki ársins 2017 náði til félagsmanna sem voru skráðir í VR þegar könnunin hófst. Að auki var fyrirtækjum boðið að aðrir starfsmenn en VR félagar fengju einnig senda könnunina. Alls nýttu 166 fyrirtæki sér þetta boð.

Fyrirtæki ársins 2017 fór þannig fram að félagsmenn VR fengu sendan tölvupóst, ef netfang var til staðar. Hringt var í félagsmenn sem ekki voru með skráð netfang í félagakerfi VR og þeim boðið að taka þátt í könnuninni á netinu. Ef þeir samþykktu, var netfangs aflað og könnunin síðan send á þá. Einnig var hringt í félagsmenn þar sem könnun virtist ekki komast til skila eða þar sem netfang var rangt. Þá var starfsmönnum þeirra fyrirtækja sem buðu öllum sínum starfsmönnum að taka þátt sendur listi á netinu. Fyrirtækin sendu inn lista með nöfnum og netföngum / farsímanúmerum starfsmanna. Þeir starfsmenn og félagsmenn sem ekki höfðu netfang var boðið að taka þátt á netinu, en þá var send slóð og lykilorð í GSM síma viðkomandi með SMS.

Alls voru 40.425 manns í upprunalega úrtakinu. Svör bárust frá 13.697 starfsmönnum um 1.000 fyrirtækja, en svör 292 svarenda voru ekki nothæf og því voru svör 13.405 manns notuð við úrvinnslu, sem gerir 41,3% svarhlutfall. Svarhlutfall hækkar frá árinu 2016 en þá var það 37,1%.

Mikilvægt er að hafa í huga að þetta er svörun úr heildarhópi eða þýði því allir félagsmenn VR, að uppfylltum framangreindum skilyrðum, höfðu möguleika á að taka þátt. Til þess að fyrirtæki væru tekin með í greininguna á Fyrirtæki ársins 2017 þurfti fjöldi svarenda að ná ákveðnu lágmarki. Krafa var gerð um 35% svarhlutfall frá fyrirtæki. Auk þess var miðað við að lágmarki 5 svarendur svöruðu hjá fyrirtækjum með færri en 20 starfsmenn og að lágmarki 6 starfsmenn hjá fyrirtækjum með 20 til 49 starfsmenn. Hjá fyrirtækjum með 50 til 99 starfsmenn þurftu að lágmarki 10 starfsmenn, 20 starfsmenn hjá fyrirtækjum með 100 til 499 starfsmenn og 50 starfsmenn hjá fyrirtækjum með 500 starfsmenn eða fleiri að hafa sent svör sín til Gallup. Alls uppfylltu 240 fyrirtæki þessi skilyrði og byggist val á Fyrirtæki ársins 2017 á svörum 8.782 starfsmanna þessara fyrirtækja.

Niðurstöðurnar eru birtar á vef VR eftir heildareinkunn fyrirtækja og einkunnum þeirra fyrir lykilþættina en fyrirtækjum stendur til boða að kaupa ítarlegri greiningu niðurstaðna, en það er Gallup sem sér um ítargreiningar og innheimtir greiðslu fyrir þær.

Mælingar

Fyrirtæki ársins 2017 voru valin með þeim hætti að spurningalisti var lagður fyrir starfsmenn fyrirtækja þar sem þeir voru inntir eftir mati á innra starfsumhverfi fyrirtækis síns. Mælingin náði til níu mismunandi þátta í starfsumhverfi fyrirtækja, en með því að láta mælinguna ná til margra þátta fæst heilsteypt mynd af innra starfsumhverfi þeirra. Svo víðtæk mæling hjálpar stjórnendum einnig að átta sig betur á stöðu mála hjá sínu fyrirtæki því þeir fá niðurstöður um hvern þátt starfsumhverfisins. Þannig er auðveldara að sjá í hvaða málum úrbóta er þörf og hvaða þættir eru í góðum farvegi. Þáttagreining (factor analysis) var notuð til að greina undirliggjandi þætti sem skýra fylgni milli spurninga. Með þeirri aðferð kemur í ljós hvaða spurningar mæla tiltekin hugtök eða þætti, það er hvaða hugtök eru mæld í spurningalistanum og hversu mörg þau eru. Í þáttagreiningunni komu í megindráttum fram níu þættir.

Þeir níu þættir sem komu fram eru viðhorf starfsfólks til stjórnunar, launakjara, vinnuskilyrða, sveigjanleika vinnu, möguleika starfsmanna á sjálfstæðum ákvörðunum í starfi, ímynd fyrirtækis, ánægja og stolt, starfsandi í fyrirtækinu og jafnrétti. Þættirnir níu eru samsettir úr þeim spurningum sem falla undir hvern þátt. Neðar á síðunni má sjá alla þættina og þær spurningar sem undir þá falla. Hverri spurningu er hægt að svara á fimm punkta kvarða þar sem annar endi kvarðans gefur til kynna mikla ánægju með það sem spurt er um en hinn endinn gefur til kynna mikla óánægju. Einkunn á hverjum þætti stendur því fyrir meðalánægju svarenda á þeim spurningum sem falla undir viðkomandi þátt. Spurningunum er raðað upp í töflunni eftir hleðslu þeirra á þáttinn þannig að sú spurning sem er með hæsta hleðslu er efst.

Aðferð

Valið á Fyrirtæki ársins 2017 byggist á heildareinkunn sem er samsett úr þessum níu þáttum. Allir þættirnir taka gildi á bilinu 1 til 5, þar sem 5 gefur til kynna mjög mikla ánægju starfsmanna með viðkomandi þátt í starfsumhverfi fyrirtækis síns en 1 gefur til kynna mjög mikla óánægju. Ef fyrirtækið er með gildið 3 á þætti þá gefur það til kynna að starfsmenn séu hvorki ánægðir né óánægðir með viðkomandi þátt í starfsumhverfi fyrirtækisins.

Í samsetningu heildareinkunnar er vægi þáttanna níu ólíkt (sjá töflu 1). Sama mælistika er á heildareinkunninni og á þáttunum, lægsta gildi er 1 og gefur til kynna mesta óánægju eða neikvæðasta afstöðu en hæsta gildið er 5 og gefur til kynna mesta ánægju eða jákvæðasta afstöðu.

Tafla 1. Vægi þátta í heildareinkunn    
         
Stjórnun 15%                 
Starfsandi 12%      
Launakjör 10%      
Vinnuskilyrði 12%      
Sveigjanleiki vinnu 8%      
Sjálfstæði í starfi 9%      
Ímynd fyrirtækis 11%      
Ánægja og stolt 11%      
jafnrétti 12%      

Við þáttagreiningu var notuð principal axis aðferð með hornskökkum (oblique) snúningi og var fylgni milli þátta í öllum tilfellum hærri en 0,3. Samanlagt skýra þættirnir 67,9% af heildardreifingu breytanna (sjá breytur/spurningarnar í töflu 2 neðst á síðunni). Vægi einstakra þátta í heildareinkunn byggir á því hve stórt hlutfall dreifingarinnar hver þáttur skýrir af dreifingu allra spurninganna.

Miðað var við að þáttahleðsla væri 0,3 eða hærri á viðeigandi þætti, en þá skýrir hvert atriði að minnsta kosti 9% af dreifingu þáttarins. Atriðagreining (item analysis) studdi það að þessi atriði áttu vel heima á viðeigandi þáttum. Á heildina litið voru atriði með góða þáttahleðslu við sína þætti.

Við atriðagreiningu kom í ljós að þættirnir níu hafa góða innri samkvæmni (sjá töflu 3).

Tafla 3. Áreiðanleiki kvarðanna sem mynda heildarmælingu á Fyrirtæki ársins.

                   

 

 

 

 

 

 

Cronbach’s Alpha

Meðalfylgni

 

Lægsta fylgni

Hæsta fylgni

 

 

 

 

 

 

Stjórnun

 

 

0,95

0,65

0,53

0,82

Launakjör

         

0,86

0,67

0,58

0,78

Vinnuskilyrði

         

0,86

0,48

0,36

0,62

Sveigjanleiki vinnu

       

0,83

0,50

0,40

0,71

Sjálfstæði í starfi

       

0,84

0,57

0,45

0,68

Ímynd fyrirtækis

       

0,88

0,71

0,67

0,76

Starfsandi

         

0,82

0,62

0,56

0,70

Ánægja og stolt

 

 

 

 

0,92

0,76

0,68

0,90

Jafnrétti

       

0,86

0,51

0,33

0,83

 

Meðalheildareinkunn fyrirtækja sem komust á lista yfir Fyrirtæki ársins 2017 var 4,21 samanborið við 4,17 í fyrra en töluverður munur er eftir stærð fyrirtækja, eins og sjá má í töflu 4.

Tafla 4. Meðaltöl þátta 

         

Fyrirtæki á lista með færri en 20 starfsmenn

Fyrirtæki á lista með 20 til 49 starfsmenn

Fyrirtæki á lista með 50 starfsmenn eða fleiri

Öll fyrirtæki á lista

         
         
       

Heildarmeðaltal

 

 

 

 

4,34

4,19

4,13

4,21

Stjórnun

 

4,37

       4,19

4,16

4,23

Starfsandi

       

4,51

4,36

4,35

4,40

Launakjör

       

3,69

3,44

3,24

3,34

Vinnuskilyrði

       

4,31

4,10

3,98

4,11

Sveigjanleiki vinnu

       

4,55

4,46

4,42

4,47

Sjálfstæði í starfi

       

4,47

4,36

4,31

4,37

Ímynd fyrirtækis

       

4,48

4,37

4,22

4,34

Ánægja og stolt

       

4,46

4,34

4,27

4,35

Jafnrétti

 

 

 

 

4,26

4,12

4,23

4,20

Af þáttunum níu var meðaltalið hæst á þáttunum sveigjanleiki vinnu, starfsanda og sjálfstæði í starfi en lægst á þættinum launakjör.

Tafla 2 - Þættirnir sem mynda mælingu á Fyrirtæki ársins 2017

Smelltu á plúsinn fyrir framan hvern þátt til að fá nánari upplýsingar.

Stjórnun

Starfsandi

Launakjör

Vinnuskilyrði

Sveigjanleiki vinnu

Sjálfstæði í starfi

Ímynd fyrirtækis

Ánægja og stolt

Jafnrétti

Allar niðurstöður

Fyrirtæki ársins 2017

Fimmtán fyrirtæki fá titilinn Fyrirtæki ársins 2017 eða fimm í hverjum stærðarflokki. Það er nýjung frá fyrri árum þegar Fyrirtæki ársins var aðeins eitt í hverjum flokki. Þessi fimmtán fyrirtæki eru öll sigurvegarar ársins. Eingöngu fyrirtæki sem tryggðu öllum sínum starfsmönnum þátttökurétt komu til greina við valið á Fyrirtæki ársins í ár.

Sjá nánar

Fyrirmyndarfyrirtæki

Fyrirtækin í fimmtán efstu sætunum í hverjum stærðarflokki fyrir sig eru sannarlega til fyrirmyndar og telur VR ástæðu til að vekja sérstaka athygli á frammistöðu þeirra. Þessi 45 fyrirtæki hampa titlinum Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2017. Mörg þessara fyrirtækja eru í efstu sætunum í þessari könnun nánast á hverju ári, hvernig árar.

Sjá nánar

Listi yfir fyrirtæki

Hér er hægt að sjá stöðu einstakra fyrirtækja í hópi stærri fyrirtækja þar sem starfsmenn eru 50 eða fleiri, í hópi meðalstórra fyrirtækja þar sem starfsmenn eru frá 20 upp í 49 eða í hópi lítilla fyrirtækja þar sem starfsmenn eru 19 eða færri. Hægt er að velja atvinnugrein og sjá stöðu fyrirtækja innan þeirrar greinar eða raða eftir einkunnum.

Sjá nánar

Helstu niðurstöður

Sveigjanleiki á vinnumarkaði hefur aukist frá því í fyrra og er níu af hverjum tíu þátttakendum í könnun VR ánægður með þann sveigjanleika sem hann hefur í vinnunni. Meiri ánægja er með stjórnun fyrirtækja og ímynd þeirra mælist nú með því hæsta frá því eftir hrun. Þetta er meðal þess sem lesa má úr niðurstöðum könnunar VR á Fyrirtæki ársins.

Sjá nánar

Allir geta verið með

160 fyrirtæki sem birtast á listum VR yfir Fyrirtæki ársins 2017 tryggðu öllum starfsmönnum sínum þátttöku í könnuninni – óháð stéttarfélagsaðild – og hafa aldrei verið fleiri. Þessi fyrirtæki eru merkt með stjörnu (*) á listunum yfir fyrirtækin. Eingöngu fyrirtæki sem tryggðu öllum þátttöku, komu til greina við valið á Fyrirtæki ársins

Sjá nánar

Lykilþættirnir níu

Í könnun VR er spurt um viðhorf til níu lykilþátta í innra starfsumhverfi fyrirtækja. Mikill munur er á viðhorfi starfsmanna, m.a. eftir starfi, atvinnugrein og stærð fyrirtækis. Heildareinkunn er hæst hjá fyrirtækjum í heildsölu, iðnaði og samtökum og félögum en lægst hjá fyrirtækjum í samgöngum og flutningum sem og verslun og þjónustu.

Sjá nánar

Framkvæmdin

Könnun VR á Fyrirtæki ársins 2017 náði til félagsmanna VR sem höfðu greitt lágmarksfélagsgjald á 12 mánaða tímabili auk þess að vera skráðir félagsmenn í VR í desember 2016. Að auki var fyrirtækjum boðið að aðrir starfsmenn þeirra fengju senda könnunina og þáðu hátt í 170 fyrirtæki boðið. Af þeim náðu 160 fyrirtæki inn á lista yfir Fyrirtæki ársins.

Sjá nánar

Hugmyndafræðin

Í árlegri könnun VR á Fyrirtæki ársins er viðhorf starfsmanna til alls níu lykilþátta í starfsumhverfi vinnustaðarins metið. Könnunin er vettvangur fyrir félagsmenn til að koma skoðunum sínum á framfæri og láta stjórnendur vinnustaða sinna vita af því sem vel er gert og hvað betur má gera innan veggja fyrirtækisins.

Sjá nánar

Happdrættið

Búið er að draga í happdrættinu í tengslum við könnunina á Fyrirtæki ársins og launum 2017. Í vinning voru tvö gjafabréf með Icelandair og fimm miðar fyrir tvo á Airwaves hátíðina í haust. Búið er að hafa samband við vinningshafana.

Vinningsnúmerin eru:

104255, 106681, 111841, 113258, 134403, 138886 og 139432.
Sjá nánar