Nokkrar helstu niðurstöður

Í könnun VR á Fyrirtæki ársins er spurt um viðhorf til fjölmargra þátta, alls eru spurningarnar um 60 talsins. Hér að neðan er fjallað um nokkrar helstu niðurstöður könnunarinnar árið 2017. Athugið að þegar rætt er um einkunnir, er miðað við öll svör sem bárust, ekki eingöngu svör starfsmanna fyrirtækja sem komust á lista yfir Fyrirtæki ársins. Hér liggja því að baki svör um 13 þúsund starfsmanna á vinnumarkaði.

Meiri ánægja með stjórnun fyrirtækja

Einkunn fyrir stjórnun fyrirtækja er hærri nú en nokkurn tíma áður eða 4,16 af fimm mögulegum. Undir þessum þætti er spurt um viðhorf til næsta yfirmanns sem og yfirstjórnar fyrirtækisins. M.a. er spurt hvort viðkomandi fái stuðning og hvatningu, hvort næsti yfirmaður sýni starfsfólki virðingu og hvort starfsfólki sé hrósað standi það sig vel. 85% svarenda segja að sinn næsti yfirmaður virði starfsfólkið mikils og svipað hlutfall segir að hann sé sanngjarn. Þá segja átta af hverjum tíu svarendum að þeir fái stuðning og hvatningu frá sínum næsta yfirmanni og sjö af hverjum tíu segja að á vinnustaðnum sé starfsfólki hrósað standi það sig vel.

Það vekur athygli að munur er á viðhorfum starfsmanna eftir stærð fyrirtækja, þ.e. starfsmenn stærstu fyrirtækjanna - þar sem starfsmenn eru fleiri en 100 - gefa þessum þætti lægri einkunn en starfsmenn minni fyrirtækja.

Aukinn sveigjanleiki

Sveigjanleiki í starfi hefur löngum fengið hæstu einkunn í könnun VR og svo er einnig í ár en þessi þáttur fær einkunnina 4,38 af fimm mögulegum og 91% svarenda eru ánægð með þann sveigjanleika sem þeir hafa í vinnunni.

Alls segjast 91% svarenda hafa svigrúm í vinnutímanum til að útrétta, ef þörf krefur og svipað hlutfall getur farið úr vinnu með stuttum fyrirvara til að sinna aðkallandi erindum í einkalífi. Þá segjast 88% svarenda eiga alltaf eða oftast auðvelt með að samræma vinnu og fjölskyldulíf.

Ímyndin hækkar

Ímynd fyrirtækja hefur ekki mælst hærri frá því eftir hrun, en frá og með árinu 2009 var gerð breyting á þættinum sem gerir það að verkum að ekki er hægt að bera saman þennan þátt við árin þar á undan að fullu leyti. Einkunn fyrir ímynd var 4,11 árið 2009 en er í dag 4,21. Hæsta mögulega einkunn er fimm.

Spurningar um ímynd snúa einkum að því hvernig starfsmenn meta viðhorf annarra til fyrirtækisins. Starfsmenn eru þannig beðnir um að taka afstöðu til staðhæfinga á við "Á heildina litið hafa viðskiptavinir jákvæða afstöðu til fyrirtækisins" og Þegar fyrirtækið sem ég starfa hjá ber á góma er sú umræða yfirleitt vinsamleg".

Hvað fyrri staðhæfinguna varðar, að afstaða viðskiptavina sé almennt jákvæð, eru 89% svarenda sammála henni. Þarna er mikill munur eftir stærð fyrirtækis. Þannig eru 86% svarenda stærstu fyrirtækjanna sammála þessari staðhæfingu en 92% þeirra minnstu. Ef litið er til atvinnugreina má sjá að 75% svarenda í iðnaði segja að umræðan um fyrirtækið sé yfirleitt jákvæð en 87% starfsmönnum samtaka og félaga.

Sanngirni launa

Launakjör fá lægstu einkunn allra þátta í könnun VR á Fyrirtæki ársins og hefur svo alltaf verið. Meirihluti telur þó að laun starfsfólksins séu ákveðin af sanngirni eða 57%. Þeir sem eru ósammála því eru 17% svarenda.

Umtalsverður munur er á svörum eftir starfi, atvinnugrein og stærð fyrirtækis Stjórnendur eru ánægðastir hér, 66% þeirra telja að ákvörðun launa sé sanngjörn en u.þ.b. helmingur þeirra sem vinna skrifstofustarf eða sölu- eða afgreiðslustarf. Þá segja 71% starfsmanna minnstu fyrirtækjanna að launin séu ákvörðuð af sanngirni en 51% allra stærstu fyrirtækjanna, þar sem starfsmenn eru 100 eða fleiri.

Í könnuninni er spurt hvort svarendur telji að vinnuveitandi þeirra veiti betri, svipuð eða verri launakjör og gert er á öðrum sambærilegum vinnustöðum. Fæstir telja að launakjörin séu betri en almennt eða 21%. Flestir telja að þau séu svipuð eða 52% en rúmur fjórðungur eða 27% telja að launakjörin á vinnustaðnum séu verri en á öðrum sambærilegrum vinnustöðum.

Hér má sjá svör starfsmanna við spurningunni um sambærileg launakjör eftir stærð fyrirtækjanna. Hjá minnstu fyrirtækjunum eru starfsmenn færri en 20 talsins, hjá þeim næstu eru þeir 20 til 49 talsins, hjá næststærstu fyrirtækjunum eru starfsmenn 49 til 99 talsins en hjá þeim stærstu eru starfsmenn 100 eða fleiri.

Hvað með jafnréttið?

Spurt hefur verið um jafnrétti karla og kvenna á vinnustaðnum í könnun VR undanfarin ár. Í fyrra var ákveðið að jafnrétti yrði sérstakur þáttur og nær þá til jafnréttis á vinnustaðnum í víðara samhengi, þ,e. jafnrétti eftir t.d. kyni, aldri, uppruna, kynhneigð eða trúar- eða lífsskoðunun.

Það er ánægjulegt að einkunn fyrir þennan þátt hækkar á milli ára og er núna 4,22 samanborið við 4,16 á síðasta ári. Mikill meirihluti, eða 87% svarenda, segia að á vinnustaðnum njóti allir jafnræðis. Í fyrra var þetta hlutfall 83%.

75% svarenda segja að áhersla sé lögð á jafnrétti kynjanna á vinnustað þeirra en hér má sjá nokkurn mun eftir atvinnugreinum. Til dæmis segja 67% svarenda í iðnaði og sama hlutfall svarenda í fyrirtækjum í samgöngum og ferðaþjónustu að áhersla sé á jafnrétti kynjanna á móti 81% svarenda í fyrirtækjum í sérhæfðri þjónustu og fjármálageira.

Allar niðurstöður

Fyrirtæki ársins 2017

Fimmtán fyrirtæki fá titilinn Fyrirtæki ársins 2017 eða fimm í hverjum stærðarflokki. Það er nýjung frá fyrri árum þegar Fyrirtæki ársins var aðeins eitt í hverjum flokki. Þessi fimmtán fyrirtæki eru öll sigurvegarar ársins. Eingöngu fyrirtæki sem tryggðu öllum sínum starfsmönnum þátttökurétt komu til greina við valið á Fyrirtæki ársins í ár.

Sjá nánar

Fyrirmyndarfyrirtæki

Fyrirtækin í fimmtán efstu sætunum í hverjum stærðarflokki fyrir sig eru sannarlega til fyrirmyndar og telur VR ástæðu til að vekja sérstaka athygli á frammistöðu þeirra. Þessi 45 fyrirtæki hampa titlinum Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2017. Mörg þessara fyrirtækja eru í efstu sætunum í þessari könnun nánast á hverju ári, hvernig árar.

Sjá nánar

Listi yfir fyrirtæki

Hér er hægt að sjá stöðu einstakra fyrirtækja í hópi stærri fyrirtækja þar sem starfsmenn eru 50 eða fleiri, í hópi meðalstórra fyrirtækja þar sem starfsmenn eru frá 20 upp í 49 eða í hópi lítilla fyrirtækja þar sem starfsmenn eru 19 eða færri. Hægt er að velja atvinnugrein og sjá stöðu fyrirtækja innan þeirrar greinar eða raða eftir einkunnum.

Sjá nánar

Helstu niðurstöður

Sveigjanleiki á vinnumarkaði hefur aukist frá því í fyrra og er níu af hverjum tíu þátttakendum í könnun VR ánægður með þann sveigjanleika sem hann hefur í vinnunni. Meiri ánægja er með stjórnun fyrirtækja og ímynd þeirra mælist nú með því hæsta frá því eftir hrun. Þetta er meðal þess sem lesa má úr niðurstöðum könnunar VR á Fyrirtæki ársins.

Sjá nánar

Allir geta verið með

160 fyrirtæki sem birtast á listum VR yfir Fyrirtæki ársins 2017 tryggðu öllum starfsmönnum sínum þátttöku í könnuninni – óháð stéttarfélagsaðild – og hafa aldrei verið fleiri. Þessi fyrirtæki eru merkt með stjörnu (*) á listunum yfir fyrirtækin. Eingöngu fyrirtæki sem tryggðu öllum þátttöku, komu til greina við valið á Fyrirtæki ársins

Sjá nánar

Lykilþættirnir níu

Í könnun VR er spurt um viðhorf til níu lykilþátta í innra starfsumhverfi fyrirtækja. Mikill munur er á viðhorfi starfsmanna, m.a. eftir starfi, atvinnugrein og stærð fyrirtækis. Heildareinkunn er hæst hjá fyrirtækjum í heildsölu, iðnaði og samtökum og félögum en lægst hjá fyrirtækjum í samgöngum og flutningum sem og verslun og þjónustu.

Sjá nánar

Framkvæmdin

Könnun VR á Fyrirtæki ársins 2017 náði til félagsmanna VR sem höfðu greitt lágmarksfélagsgjald á 12 mánaða tímabili auk þess að vera skráðir félagsmenn í VR í desember 2016. Að auki var fyrirtækjum boðið að aðrir starfsmenn þeirra fengju senda könnunina og þáðu hátt í 170 fyrirtæki boðið. Af þeim náðu 160 fyrirtæki inn á lista yfir Fyrirtæki ársins.

Sjá nánar

Hugmyndafræðin

Í árlegri könnun VR á Fyrirtæki ársins er viðhorf starfsmanna til alls níu lykilþátta í starfsumhverfi vinnustaðarins metið. Könnunin er vettvangur fyrir félagsmenn til að koma skoðunum sínum á framfæri og láta stjórnendur vinnustaða sinna vita af því sem vel er gert og hvað betur má gera innan veggja fyrirtækisins.

Sjá nánar

Happdrættið

Búið er að draga í happdrættinu í tengslum við könnunina á Fyrirtæki ársins og launum 2017. Í vinning voru tvö gjafabréf með Icelandair og fimm miðar fyrir tvo á Airwaves hátíðina í haust. Búið er að hafa samband við vinningshafana.

Vinningsnúmerin eru:

104255, 106681, 111841, 113258, 134403, 138886 og 139432.
Sjá nánar