Hæsta heildareinkunn sem mælst hefur

Í könnun VR á Fyrirtæki ársins er spurt um viðhorf til níu lykilþátta í starfsumhverfinu. Þættina má sjá í töflunni hér að neðan. Gefin er einkunn fyrir hvern þátt, frá einum og upp í fimm, og saman mynda þær heildareinkunn, annars vegar þeirra fyrirtækja sem birt eru á listum og svo heildareinkunn allra svarenda. Vægi þáttanna í heildareinkunn er misjafnt, stjórnun fyrirtækisins vegur þyngst (sjá umfjöllun um framkvæmdina).

Heildareinkunn í ár er sú hæsta sem mælst hefur og á það líka við um nokkra lykilþætti. Stjórnun hefur aldrei mælst hærri né sveigjanleiki vinnu. Ímynd fyrirtækis hefur hækkað síðustu ár. Einkunn fyrir þann þátt lækkaði nokkuð í kjölfar hrunsins en hefur hækkað nánast árlega frá árinu 2011. 

Myndin hér fyrir neðan sýnir lykilþættina níu

Hér að neðan má sjá þróun lykilþátta síðustu ár. Athugið að hér er miðað við svör allra sem tóku þátt í könnuninni, ekki eingöngu starfsmanna þeirra fyrirtækja sem komust á lista. Það vekur óneitanlega athygli að allar einkunnir voru mjög háar árið 2009. Könnunin er gerð í upphafi hvers árs og var könnunin 2009 því gerð innan við hálfu ári eftir hrun. Helsta skýringin á háum einkunnum það ár er það ástand sem þá ríkti á vinnumarkaði. Niðurstöðurnar endurspegluðu breyttar væntingar, ný viðhorf og samkennd strax í kjölfar hrunsins. Einkunnir frá árinu 2010 ára sýna meira jafnvægi og stöðugleika og á það sama við einkunnir í ár.

Heildareinkunnin sýnir viðhorf starfsmanna almennt til sinna vinnustaða. Heildareinkunn er lægst hjá fyrirtækjum í samgöngum og flutningum sem og í verslun og þjónustu en hæst hjá fyrirtækjum heildsölu, séhæfðri þjónustu og hjá samtökum og félögum. Hún er hærri hjá minni fyrirtækjum en þeim stærri, lægst hjá þeim allra stærstu þar sem starfsmenn eru yfir 100 talsins. 

Viðhorf til lykilþáttanna eru mjög mismunandi eftir starfsheiti og atvinnugrein. Almennt eru stjórnendur ánægðari en aðrir starfsmenn, t.d. þegar skoðuð eru viðhorf til stjórnunar fyrirtækisins, sjálfstæðis í starfi og ímyndar fyrirtækisins sem greinir mat svarenda á viðhorfum annarra til fyrirtækisins. Þeir gefa líka hærri einkunnir þegar kemur að ánægju og stolti af fyrirtækinu. Sérfræðingar með háskólamenntun eru svipaðir og stjórnendur, ánægðari með flesta þætti en aðrir starfsmenn, en þeir eru ekki eins ánægðir með launakjörin og stjórnendur. Starfsfólk við sölu og afgreiðslu og við lager og framleiðslustörf er almennt óánægðast þegar viðhorf eftir starfsheitum er skoðað. Ef litið er til atvinnugreina má sjá að starfsmenn fyrirtækja í sérhæfðri þjónustu og fjármálageiranum, heildsölu og samtaka og félaga eru ánægðastir með sinn vinnustað þegar litið er til heildareinkunnar. 

Hér að neðan má sjá þróun einkunna frá árinu 2009. Athugið að þessar einkunnir byggja á svörum allra þeirra sem tóku þátt í könnuninni, ekki einungis þeirra fyrirtækja sem náðu inn á lista. Hér er því um að ræða svör rúmlega þrettán þúsund manna á almennum vinnumarkaði.

  2009 2010 2011 2012 2013  2014  2015     2016  2017
Heildareinkunn  4,08  4,04  4,05  4,07  4,07  4,07  4,09     4,10 4,14
Stjórnun   4,12  4,05  4,02  4,01  4,03  4,03  4,05     4,12 4,16
Starfsandi  4,37  4,35  4,32  4,32  4,31  4,32  4,33     4,32 4,35
Launakjör  3,40  3,26  3,16  3,19  3,20  3,20  3,20     3,28 3,31
Vinnuskilyrði  4,05  4,03  4,03  4,02  4,03  4,04  4,03     3,94  4,00
Sveigjanleiki vinnu  4,30  4,28  4,26  4,36  4,36  4,36  4,36     4,33 4,38
Sjálfstæði í starfi  4,41  4,33  4,33  4,31  4,30  4,32  4,32     4,31 4,32
Ímynd fyrirtækis  4,11  4,07  4,06  4,09  4,15  4,15  4,18      4,19 4,21
Ánægja & stolt  4,30  4,26  4,22  4,22  4,21  4,21  4,22     4,23  4,26
Jafnrétti                     4,16 4,22

Allar niðurstöður

Fyrirtæki ársins 2017

Fimmtán fyrirtæki fá titilinn Fyrirtæki ársins 2017 eða fimm í hverjum stærðarflokki. Það er nýjung frá fyrri árum þegar Fyrirtæki ársins var aðeins eitt í hverjum flokki. Þessi fimmtán fyrirtæki eru öll sigurvegarar ársins. Eingöngu fyrirtæki sem tryggðu öllum sínum starfsmönnum þátttökurétt komu til greina við valið á Fyrirtæki ársins í ár.

Sjá nánar

Fyrirmyndarfyrirtæki

Fyrirtækin í fimmtán efstu sætunum í hverjum stærðarflokki fyrir sig eru sannarlega til fyrirmyndar og telur VR ástæðu til að vekja sérstaka athygli á frammistöðu þeirra. Þessi 45 fyrirtæki hampa titlinum Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2017. Mörg þessara fyrirtækja eru í efstu sætunum í þessari könnun nánast á hverju ári, hvernig árar.

Sjá nánar

Listi yfir fyrirtæki

Hér er hægt að sjá stöðu einstakra fyrirtækja í hópi stærri fyrirtækja þar sem starfsmenn eru 50 eða fleiri, í hópi meðalstórra fyrirtækja þar sem starfsmenn eru frá 20 upp í 49 eða í hópi lítilla fyrirtækja þar sem starfsmenn eru 19 eða færri. Hægt er að velja atvinnugrein og sjá stöðu fyrirtækja innan þeirrar greinar eða raða eftir einkunnum.

Sjá nánar

Helstu niðurstöður

Sveigjanleiki á vinnumarkaði hefur aukist frá því í fyrra og er níu af hverjum tíu þátttakendum í könnun VR ánægður með þann sveigjanleika sem hann hefur í vinnunni. Meiri ánægja er með stjórnun fyrirtækja og ímynd þeirra mælist nú með því hæsta frá því eftir hrun. Þetta er meðal þess sem lesa má úr niðurstöðum könnunar VR á Fyrirtæki ársins.

Sjá nánar

Allir geta verið með

160 fyrirtæki sem birtast á listum VR yfir Fyrirtæki ársins 2017 tryggðu öllum starfsmönnum sínum þátttöku í könnuninni – óháð stéttarfélagsaðild – og hafa aldrei verið fleiri. Þessi fyrirtæki eru merkt með stjörnu (*) á listunum yfir fyrirtækin. Eingöngu fyrirtæki sem tryggðu öllum þátttöku, komu til greina við valið á Fyrirtæki ársins

Sjá nánar

Lykilþættirnir níu

Í könnun VR er spurt um viðhorf til níu lykilþátta í innra starfsumhverfi fyrirtækja. Mikill munur er á viðhorfi starfsmanna, m.a. eftir starfi, atvinnugrein og stærð fyrirtækis. Heildareinkunn er hæst hjá fyrirtækjum í heildsölu, iðnaði og samtökum og félögum en lægst hjá fyrirtækjum í samgöngum og flutningum sem og verslun og þjónustu.

Sjá nánar

Framkvæmdin

Könnun VR á Fyrirtæki ársins 2017 náði til félagsmanna VR sem höfðu greitt lágmarksfélagsgjald á 12 mánaða tímabili auk þess að vera skráðir félagsmenn í VR í desember 2016. Að auki var fyrirtækjum boðið að aðrir starfsmenn þeirra fengju senda könnunina og þáðu hátt í 170 fyrirtæki boðið. Af þeim náðu 160 fyrirtæki inn á lista yfir Fyrirtæki ársins.

Sjá nánar

Hugmyndafræðin

Í árlegri könnun VR á Fyrirtæki ársins er viðhorf starfsmanna til alls níu lykilþátta í starfsumhverfi vinnustaðarins metið. Könnunin er vettvangur fyrir félagsmenn til að koma skoðunum sínum á framfæri og láta stjórnendur vinnustaða sinna vita af því sem vel er gert og hvað betur má gera innan veggja fyrirtækisins.

Sjá nánar

Happdrættið

Búið er að draga í happdrættinu í tengslum við könnunina á Fyrirtæki ársins og launum 2017. Í vinning voru tvö gjafabréf með Icelandair og fimm miðar fyrir tvo á Airwaves hátíðina í haust. Búið er að hafa samband við vinningshafana.

Vinningsnúmerin eru:

104255, 106681, 111841, 113258, 134403, 138886 og 139432.
Sjá nánar