Kaup og kjör

Félagsgjald til VR er 0,7% af launum. Allir sem greiða það eiga rétt á aðstoð kjaramáladeildar og á sjúkradagpeningum frá fyrsta mánuði.

Aðild að VR veitir þér: 

  • Upplýsingar um réttindi og skyldur.
  • Aðstoð við útreikninga á launum og innheimtu ef þörf krefur.
  • Niðurgreiðslu á námi og námskeiðum.
  • Aðgang að sumarbústöðum, orlofsíbúðum og tjaldvögnum.
  • Tryggingu í veikindum í gegnum sjúkrasjóðinn.
  • Aðstoð við gerð ráðningarsamninga og túlkun þeirra.
  • Aðstoð við túlkun kjarasamninga.
  • Aðstoð ef upp kemur ágreiningur á vinnustað. Lögfræðiaðstoð tengda kjaramálum, t.d. við innheimtu launa.
  • Styrki til forvarna, trygginga og endurhæfingar.