Matar- og kaffitímar

Matartími félagsmanna sem starfa samkvæmt samningi VR og Samtaka atvinnulífsins er 0,5 - 1 klst. á dag á tímabilinu frá kl. 12:00 til kl. 14:00 og telst hann ekki til vinnutíma. Réttur til hádegisverðarhlés miðast við a.m.k. 5 klst. vinnu á dagvinnutímabilinu.

Kaffitími afgreiðslufólks er 35 mínútur á dag miðað við dagvinnu en 15 mínútur hjá skrifstofufólki. Fella má niður eða stytta kaffitíma með samkomulagi á vinnustað og styttist þá vinnutíminn sem því nemur. Þeir sem vinna hluta úr degi skulu fá hlutfallslegan kaffitíma.

Starfsfólk á afgreiðslukössum á að auki rétt á 15 mínútna hléi á tímabilinu kl. 16:00 til kl. 19:00 á föstudögum og daginn fyrir almennan frídag sem ber upp á mánudag til föstudags, fái það ekki matarhlé kl. 19:00.

Ef starfsmaður vinnur í matar- eða kaffitímum á dagvinnutímabili á sá tími að greiðast með eftir- / yfirvinnukaupi.

Kvöldmatartími er frá kl. 19:00 til kl. 20:00 alla daga og greiðist með eftir-/yfirvinnukaupi. Sé þessi matartími unninn eða hluti af honum greiðist tvöfalt lengri tími en unninn er í yfirvinnu. Sem dæmi má nefna starfsmann sem vinnur til kl. 19:10 en þá greiðast 20 mínútur í yfirvinnu.

Kvöldkaffi skal hefjast kl. 22:00 og er í tuttugu mínútur.

Matar- og kaffitímar skv. samningi VR og FA

Starfsmenn eiga rétt á vinnuhléi sem nemur að minnsta kosti 0,5 klst. alls á dag, nema að um annað sé samið. Daglegur tími sem fer í vinnuhlé má ekki fara fram úr 1 klst. nema vinnudagur fari fram yfir 8 klst. á dag, þá má vinnuhlé fara í 1,5 klst. á dag.

Á þeim dögum sem vinnutíma lýkur fyrir kl. 14:00 er heimilt að semja um að ekki skuli tekið vinnuhlé.

Kvöldmatartími skal vera á tímabilinu kl. 19:00 til 20:00 og greiðast hann með yfirvinnukaupi. Sé matartíminn unninn eða hluti af honum greiðist til viðbótar vinnutímanum, með sama kaupi, ein klst. Það skal greiða þó unnið sé skemur. Sé yfirvinna unnin skal matartími vera frá kl. 03:00 til 04:00.

Er fyrirtækið þitt að greiða skv. samningi VR og SA eða VR og FA?

Þú getur séð eftir hvaða samningi þitt fyrirtæki er að greiða á Mínum síðum.