Dánarbætur

VR greiðir dánarbætur við dauðsfall fullgildra félagsmanna. Bótafjárhæðir fara eftir fjölskyldustærð og hvort viðkomandi var ennþá á vinnumarkaði.

Rétthafar dánarbóta

1. Eftirlifandi maki.

2. Börn hins látna (lögráðamenn f.h. barna undir 18 ára aldri) eða sá sem annast framfærslu barna að fullu.

3. Aðrir lögerfingjar ef þeir bera kostnað af útför.

VR greiðir dánarbætur við dauðsfall fullgildra félagsmanna. Bótafjárhæðir fara eftir fjölskyldustærð og hvort viðkomandi var ennþá á vinnumarkaði.

1.  Við andlát fullgilds félagsmanns greiðast kr. 500.000 til maka ef hann var giftur, eða til þess aðila sem staðfest er að greiðir fyrir útför ef hann var ógiftur. 

2.  Ef hinn látni lætur eftir sig barn (kjör- eða fósturbarn) yngra en
18 ára greiðast vegna hvers barns kr. 800.000, þá til hvers
barns eða eftir ákvörðun framvæmdastjórnar hverju sinni til þess sem hefur barn á framfæri sínu. Greiða skal barninu sjálfu greiðsluna sé það lögráða og á eigin framfæri.

3.  Að auki greiðist upphæð sem svarar til inneignar viðkomandi í VR varasjóði.

Heimilt er að greiða dánarbætur vegna þeirra sem látið hafa af störfum við 67 ára aldur eða síðar hafi þeir verið fullgildir félagsmenn í samfellt 5 ár áður en þeir láta af störfum:

1. Ef hinn látni var ógiftur kr. 210.000
2. Ef hinn látni var giftur kr. 350.000
Bætur greiðast aðeins skv. einum af töluliðunum nr. 1 eða 2.

Dæmi um dánarbætur

  Félagsmaður, giftur eða ógiftur     kr.    500.000
  Félagsmaður með eitt barn  kr. 1.300.000
  Félagsmaður með þrjú börn  kr. 2.900.000
  Félagsmaður með fimm börn kr. 4.500.000

Breyttar reglur vegna greiðslu dánarbóta tóku í gildi 1. júlí 2015.

Dánarbætur vegna andláts barna félagsmanna

Sjúkrasjóðurinn greiðir einnig bætur vegna andláts og slysa barna félagsmanna, yngri en 18 ára.

Athugið að bætur greiðast ekki ef bætur koma annarsstaðar frá vegna lögbundinna ábyrgðartrygginga.

Hvernig sæki ég um?

Hægt er að senda umsóknir ásamt viðhengi á netfangið vr@vr.is eða senda til VR, Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7, 103 Reykjavík.

Sækja þarf um dánarbætur fyrir 21. hvers mánaðar til að greiðsla geti borist 1. dag mánaðarins þar á eftir.

Fylgigögn með umsókn: yfirlit um framvindu skipta og umboð erfingja, ef þarf. 

Umsókn um dánarbætur Umsókn um dánarbætur barna félagsmanna

Umboð

Umboð til móttöku dánarbóta (einn lögerfingi) Umboð til móttöku dánarbóta (fleiri en einn lögerfingi)