Trúnaðarmaður er tengiliður

Trúnaðarmaður er tengiliður starfsfólks við VR og atvinnurekandann. Hlutverk hans er að vera til staðar fyrir samstarfsmenn, auðvelda samskipti við atvinnurekanda, miðla upplýsingum og hafa eftirlit með því að samningar séu haldnir á vinnustaðnum og lög ekki brotin á starfsfólki.

Hlutverk trúnaðarmanns er að þekkja leiðir til úrlausnar ágreiningsmála, kynna breytingar og nýjungar, og hvetja félagsmenn til að leita sér upplýsinga. Allir félagsmenn eiga greiðan aðgang að upplýsingum um réttindi sín á vr.is og hjá þjónustuveri VR. Með virkri þátttöku getur trúnaðarmaðurinn haft
umtalsverð áhrif á þróun félagsins og starfsemi.

Trúnaðarmaður nýtur verndar

Trúnaðarmanni má ekki segja upp vegna starfa hans sem trúnaðarmanns og hann gengur fyrir um vinnu þurfi atvinnurekandi að fækka starfsfólki.

Trúnaðarmaður eykur eigin þekkingu og færni

Trúnaðarmenn mega sækja ýmis námskeið VR á vinnutíma til að bæta við þekkingu sína og hæfni. Dagvinnulaun skerðast ekki meðan trúnaðarmaður situr námskeið á vegum VR. Það fer eftir kjarasamningum hversu marga daga starfsmaður á rétt á launuðu leyfi vegna námskeiða, en að lágmarki er rétturinn vika á ári.

Trúnaðarmaður er kjörinn fulltrúi

Starfsfólk á hverjum vinnustað kýs sér trúnaðarmann til tveggja ára í senn. Kosning fer fram í samráði við VR, en trúnaðarmaðurinn fær staðfestingu á kjöri og umboð sitt frá félaginu. Allir vinnustaðir með fimm eða fleiri VR félaga mega kjósa trúnaðarmann og ef þeir eru fleiri en 50 má kjósa tvo.

Hafðu samband við þjónustuver VR í síma 510 1700 ef þú vilt koma á kosningu á þínum vinnustað.
Sjá nánari upplýsingar um kosningu trúnaðarmanna hér.

Upplýsingar sem trúnaðarmenn verða áskynja í starfi sínu eru trúnaðarmál. Það er þó ekki brot á trúnaði að leita til VR.

Hjá VR starfar breiður hópur sérfræðinga sem ætíð er reiðubúinn til aðstoðar.

VR leggur mikla áherslu á að trúnaðarmenn leiti til félagsins með ágreiningsefni sem upp koma á vinnustaðnum svo hægt sé að aðstoða við lausn þeirra.

Upplýsingar, trúnaður og traust

Dyr trúnaðarmannsins standa samstarfsfólki ávallt opnar og það er alltaf óhætt að leita til hans með málefni sem varða starfskjör og kjarasamninga. Trúnaðarmaðurinn hefur óheftan aðgang að nauðsynlegum upplýsingum hjá VR og sama á að gilda um nauðsynlegar upplýsingar hjá launagreiðandanum. Mikilvægt er að starfsfólk geti treyst því að það sem fer þeim og trúnaðarmanninum á milli fari ekki lengra nema með þeirra samþykki. Trúnaðarmaður gegnir sérstöku hlutverki við hópuppsagnir og á rétt á upplýsingum frá atvinnurekanda.

Samráð er nauðsynlegt

Trúnaðarmenn mega sinna störfum sínum í vinnutíma, í samráði við stjórnendur fyrirtækisins, án þess að laun þeirra skerðist. Þetta á við um mál sem samstarfsmenn hafa falið trúnaðarmanni að skoða og/eða VR hefur
óskað eftir að hann sinni.

Frekari upplýsingar um trúnaðarmenn er að finna í 12. kafla í kjarasamningi VR og FA og í 13. kafla í kjarasamningi VR og SA

_____________________________________________________________________________

Reglur VR um ferða- og dvalarkostnað trúnaðarráðs og trúnaðarmanna VR vegna funda og fræðslu

Trúnaðarráðs- og trúnaðarmenn sem sækja fundi og eða fræðslu á vegum VR og eru ekki búsettir á Reykjavíkursvæðinu, skulu fá greiddan ferða- og dvalarkostnað samkvæmt eftirfarandi reglum:

1. Panta skal flug í gegnum skrifstofu VR á því svæði sem viðkomandi býr, Egilsstöðum eða Vestmannaeyjum.

2. Þar sem ekki eru flugsamgöngur skulu greiðslur vera 60% af kílómetragjaldi (+vegatollar).

3. Í þeim tilvikum sem ekki er hægt að ferðast fram og til baka samdægurs, skal félagið sjá fyrir gistingu. Tilkynna ber félaginu með 4 daga fyrirvara ef gistingar er þörf.

Í þeim tilvikum sem ofanritaðar reglur ná ekki til, skal samið sérstaklega fyrirfram um greiðslur við skrifstofu VR.

Reglur þessar gilda frá og með febrúar 2017.

Trúnaðarmenn VR

„Ég hef lært heilmargt sem trúnaðarmaður, og finn að þessi tenging milli VR og starfsfólksins er nauðsynleg.“

Sigrún Erna Guðjónsdóttir,
trúnaðarmaður VR í Nýherja

 

 

,,Að vera trúnaðarmaður er ótrúlega lærdómsríkt og gefandi. Það mikilvægasta við hlutverkið er að kunna að hlusta, og vita hvar maður á að leita sér upplýsinga um hin fjölbreyttustu mál.“

Brynjar Smári Hermannsson,
trúnaðarmaður hjá Nordic Visitor

Hvernig á að kjósa trúnaðarmann?

Starfsmenn á vinnustaðnum kjósa sér trúnaðarmann til tveggja ára í senn. Kosning fer fram í samráði við VR en trúnaðarmaðurinn fær staðfestingu á kjöri og umboð sitt frá félaginu. Kjósa má trúnaðarmann á vinnustað þar sem starfa fimm manns eða fleiri. Ef starfsmenn eru fleiri en 50 má kjósa tvo trúnaðarmenn.

Sjá nánar hér

Fjallað er um trúnaðarmenn annarsvegar í lögum...

Fjallað er um trúnaðarmenn annarsvegar í lögum...

um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938
um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980
um hópuppsagnir nr. 63/2000
um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum
... og hins vegar í kjarasamningum.