Launaseðill
Launagreiðandi:
Launatímbil:
Nafn launþega:
Kennitala:
Laun
 
Mánaðarlaun:  % af  
 
Önnur laun og hlunnindi
 
  Tímar   Laun
Dagvinna: @  
Yfirvinna: @  
Eftirvinna: @  
Annað: @
Greiðslur undanþegnar staðgreiðslu (t.d. dagpen., ökutækjast., o.fl.):
Staðgreiðsluskyldir styrkir (Ökutækjast., o.fl.):
Heildarlaun:        
Staðgreiðsluskyld laun:  
Persónuafsláttur  
 
Frádráttur frá launum
 
Staðgreiðsla  %    
Staðgreiðsla þrep 2  %    
Staðgreiðsla þrep 3  %    
Samtals staðgreiðsla    
Samtals persónuafsláttur    
Greidd staðgreiðsla    
Lífeyrissjóðsiðgjald 4%      
Séreignarsparnaður  %    
Félagsgjald 0,7%  
Fyrirfram greitt
Reiknuð hlunnindi
 
Samtals
Heildarlaun:  
Frádráttur alls:        
Útborguð laun:        
       
Orlofsstundir   klst.
 
Mótframlag vinnuveitenda, sem hlutfall af launum
Framlag í lífeyrissjóð (11,5% frá og með 1. júlí 2018):        
Framlag í séreignarsparnað, ef við á (2%):        
Framlag til stéttarfélags:      
      Í sjúkrasjóð (1%):      
      Í orlofssjóð (0,25%):      
      Í starfsmenntasjóð (0,30%):      
      Í endurhæfingarsjóð (0,1%):