Á heildina litið er staðan ...

Í Fyrirtæki ársins er spurt um viðhorf til níu lykilþátta í starfsumhverfinu. Þættina má sjá í töflunni hér að neðan. Gefin er einkunn fyrir hvern þátt, frá einum og upp í fimm, og saman mynda þær heildareinkunn, annars vegar þeirra fyrirtækja sem birt eru á listum og svo heildareinkunn allra svarenda. Vægi þáttanna í heildareinkunn er misjafnt, stjórnun fyrirtækisins vegur þyngst (sjá nánar umfjöllun um framkvæmdina). Í ár var gerð breyting á þeim þætti þannig að hann mælir betur samskipti starfsmanna við sinn næsta yfirmann í stað stjórnenda fyrirtækisins almennt. Rekja má hækkun einkunnar fyrir þann þátt að einhverju leyti til þessarar breytingar.

Hér að neðan má sjá þróun lykilþátta síðustu ár. Það vekur óneitanlega athygli að allar einkunnir voru mjög háar árið 2009. Könnunin er gerð í upphafi hvers árs og var könnunin 2009 því gerð innan við hálfu ári eftir hrun. Helsta skýringin á háum einkunnum það ár er það ástand sem þá ríkti á vinnumarkaði. Niðurstöðurnar endurspegluðu breyttar væntingar, ný viðhorf og samkennd strax í kjölfar hrunsins. Einkunnir frá árinu 2010 ára sýna meira jafnvægi og stöðugleika og á það sama við einkunnir í ár. Heildareinkunn í ár er sú hæsta sem mælst hefur, en að hluta má rekja það til þeirra breytinga sem gerðar voru á einkunn fyrir stjórnun, eins og sagt er frá að framan.

Heildareinkunnin sýnir viðhorf starfsmanna almennt til sinna vinnustaða. Heildareinkunn er lægst hjá fyrirtækjum í iðnaði og samgöngum og flutningum en hæst hjá fyrirtækjum í sérhæfðri þjónustu. Hún er hærri hjá minni fyrirtækjum en þeim stærri, lægst hjá þeim allra stærstu þar sem starfsmenn eru yfir 100 talsins. Þá gefa stjórnendur vinnustað sínum hærri einkunn en aðrar starfsstéttir, starfsfólk við akstur, lager og framleiðslustörf gefa vinnustaðnum lægstu heildareinkunn.

Viðhorf til lykilþáttanna eru mjög mismunandi eftir starfsheiti og atvinnugrein. Almennt eru stjórnendur ánægðari en aðrir starfsmenn, t.d. þegar skoðuð eru viðhorf til stjórnunar fyrirtækisins, launakjara, sjálfstæðis í starfi og ímyndar fyrirtækisins sem greinir mat svarenda á viðhorfum annarra til fyrirtækisins. Þeir gefa líka hærri einkunnir þegar kemur að ánægju og stolti af fyrirtækinu og þegar spurt er um jafnrétti starfsmanna eftir aldri, kyni, uppruna, kynhneigð eða trúar- og lífsskoðunum.

Ef litið er til atvinnugreina má sjá að starfsmenn fyrirtækja í sérhæfðri þjónustu og fjármálageiranum eru ánægðastir með sinn vinnustað. Þeir gefa hæstu einkunn fyrir stjórnun og segjast fleiri í þeim fyrirtækjum bera fullt traust til stjórnenda fyrirtækisins en starfsmenn í öðrum atvinnugreinum og fá stuðning og hvatningu frá sínum næsta yfirmanni.

 

    2009 2010 2011 2012 2013  2014  2015     2016
Heildareinkunn  4,08  4,04  4,05  4,07  4,07  4,07  4,09     4,10
Stjórnun   4,12  4,05  4,02  4,01  4,03  4,03  4,05     4,12
Starfsandi  4,37  4,35  4,32  4,32  4,31  4,32  4,33     4,32
Launakjör  3,40  3,26  3,16  3,19  3,20  3,20  3,20     3,28
Vinnuskilyrði  4,05  4,03  4,03  4,02  4,03  4,04  4,03     3,94
Sveigjanleiki vinnu  4,30  4,28  4,26  4,36  4,36  4,36  4,36     4,33
Sjálfstæði í starfi  4,41  4,33  4,33  4,31  4,30  4,32  4,32     4,31
Ímynd fyrirtækis  4,11  4,07  4,06  4,09  4,15  4,15  4,18      4,19
Ánægja & stolt  4,30  4,26  4,22  4,22  4,21  4,21  4,22     4,23
Jafnrétti                                 4,16

Allar niðurstöður