Launakannanir 1999-2018

05.05.2018

Launakönnun VR 2018

Heildarlaun félagsmanna VR hækkuðu um 6,1% milli janúar 2017 og janúar 2018, samkvæmt launakönnun VR fyrir árið 2018. Grunnlaun hækkuðu um 5,9%. Kynbundinn launamunur mælist nú 10% og hefur ekki breyst marktækt frá árinu 2001. Vinnutíminn hefur hins vegar styst og er kominn undir 43 stundir á viku að meðaltali í fyrsta skipti frá því launakönnun VR var gerð fyrst. 

05.01.2017

Launakönnun VR 2017

Laun félagsmanna VR hækkuðu um 5,5% milli janúar 2016 og janúar 2017 samkvæmt niðurstöðum árlegrar launakönnunar félagsins.

Launamunur kynjanna breytist ekki marktækt á milli ára og mælist kynbundinn munur nú 11,3%. Lítið hefur breyst hvað launamuninn varðar frá árinu 2001. Vinnutíminn styttist hins vegar um hálfa klukkustund milli ára og starfsaldur VR félaga lækkar um hálft ár. Niðurstöðurnar voru birtar í byrjun maí. 

09.01.2016

Launakönnun VR 2016

Frá janúar 2015 til apríl 2016 hækkuðu heildarlaun félagsmanna VR um 15,8% og grunnlaun um 14,3%, samkvæmt niðurstöðum launakönnunar VR.

Þessi hækkun er í samræmi við þróun launa á vinnumarkaði á tímabilinu, launavísitala Hagstofunnar hækkaði um 14,5% á tímabilinu janúar 2015 til apríl 2016 og launavísitala VR um 15,5%. Hækkunin er umfram kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tímabili sem námu alls 11,8% (5,3% meðaltalshækkun í maí 2015 og 6,2% hækkun i janúar 2016). Vísitala neysluverðs hækkaði um 3,4% frá janúar 2015 til apríl 2016. 

09.01.2015

Launakönnun VR 2015

Laun félagsmanna VR hækkuðu um 2,9% á milli janúarmánaðar 2014 og sama mánaðar 2015, skv. launakönnun VR. Grunnlaunin hækkuðu um 2,1%.

Þetta sýna niðurstöður launakönnunar VR fyrir árið 2015. Þessi hækkun er í samræmi við þróun launavísitölu VR á sama tímabili en hún hækkaði um 2,3%. Á samanburðartímanum voru engar launahækkanir skv. kjarasamningum. Þar sem launin í könnuninni miða við janúar 2015 er hækkun skv. samningum frá því í maí 2015 ekki inni í launatölunum.

Launavísitala Hagstofu Íslands hækkaði meira á tímabilinu en í henni gætir áhrifa kjarasamningsbundinna launahækkanna annarra hópa á vinnumarkaði. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu. 

09.01.2014

Launakönnun VR 2014

Heildarlaun félagsmanna VR hækkuðu um 7% á milli áranna 2013 og 2014 samkvæmt launakönnun VR. Þetta er umfram almenna launaþróun á vinnumarkaði samkvæmt launavísitölu Hagstofunnar og umfram kjarasamningsbundnar hækkanir.

Launakönnun VR 2014 var gerð í febrúar og mars og miðar við laun fyrir janúar. Könnunin er gerð árlega en það er Capacent Gallup sem sér um gerð hennar og úrvinnslu niðurstaðna. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

09.01.2013

Launakönnun VR 2013

Niðurstöður í launakönnun VR 2013 endurspegla þróun undanfarinna mánaða á vinnumarkaði, laun félagsmanna hækka umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og ívið meira en laun almennt á vinnumarkaði. Kaupmáttur heildarlauna jókst um tæplega 3% frá janúar 2012 til janúar 2013, en nýleg könnun meðal félagsmanna um áherslur í kjarasamningaviðræðum sýnir að fólk vill umfram allt leggja áherslu á að efla kaupmátt og tryggja stöðugleika. Launamunur kynjanna breyttist ekki á milli ára, en til lengri tíma litið hefur barátta VR fyrir jafnrétti skilað umtalsverðum árangri. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

09.01.2012

Launakönnun VR 2012

Heildarlaun félagsmanna VR hækkuðu um 7,4% frá janúar 2011 til janúar 2012, samkvæmt niðurstöðum launakönnunar félagsins. Grunnlaun hækkuðu um 6,9%. Kjarasamningsbundnar launahækkanir á tímabilinu voru 4,25% og hækkuðu heildarlaun félagsmanna VR því um tæplega þrjú prósentustig umfram kjarasamninga.

Launamunur kynjanna breytist ekki marktækt á milli ára, en þegar til lengri tíma er litið hefur hann dregist mikið saman. Hann mælist nú 9,4%, í fyrsta skipti undir tíu prósentum. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

09.01.2011

Launakönnun VR 2011

Heildarlaun félagsmanna VR hækkuðu um 4,5% frá janúar 2010 til janúar 2011 samkvæmt niðurstöðum launakönnunar VR fyrir árið 2011 og grunnlaun um 4,2% Launamunur kynjanna er óbreyttur á milli ára, konur eru með 15,3% lægri heildarlaun en karlar. Vinnuvika félagsmanna VR er jafnlöng og í fyrra en fjarvinna eykst.

Launakönnun VR er gerð árlega og er nýtt þema ár hvert. Í ár var lögð áhersla á að skoða hvernig félagsmenn meta eigið líkamlegt form og hvort og þá hvaða líkamlega hreyfingu þeir stunda. Það er áhugavert að tæplega 90% félagsmanna stunda reglubundna hreyfingu og helmingur telur sig í góðri líkamlegri þjálfun, miðað við aldur. 

09.01.2010

Launakönnun VR 2010

Í launakönnuninni í ár var áhersla lögð á jafnrétti kynjanna, bæði innan og utan veggja vinnustaðarins. Kynbundinn launamunur er óbreyttur milli ára en á síðustu árum hefur verulega dregið úr honum. Niðurstöður könnunarinnar benda hins vegar til þess að verkaskipting kynjanna á heimilinu sé íhaldssöm.

Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.

09.01.2009

Launakönnun VR 2009

Heildarlaun félagsmanna VR hækka um 1% milli ára og grunnlaun um 4% - afgreiðslufólk á kassa hækkar mest

Heildarlaun félagsmanna VR eru að meðaltali 403 þúsund á mánuði og grunnlaun 375 þúsund að meðaltali. Heildarlaunin hækka um 1% á milli ára en grunnlaunin um 4%. Miðað er við janúarmánuð bæði ár. Ef litið er á einstakar starfsstéttir hækkaði afgreiðslufólk á kassa mest á milli ára um 11% í heildarlaunum og 16% í grunnlaunum. Launabilið milli þeirra hæstlaunuðu og þeirra lægst launuðu minnkar. Þá dregst launamunur kynjanna saman og er kynbundinn munur nú 10,1%.

Þetta er meðal þess sem lesa má úr launakönnun VR 2009. Í könnuninni voru nokkrar spurningar lagðar fyrir félagsmenn um tekjuskerðingu og starfsöryggi í ljósi efnahagsástandsins. Niðurstöðurnar sýna að laun ólíkra tekjuhópa skerðast með misjöfnum hætti. Sjá nánari umfjöllun í VR blaðinu.