Launakönnun 2016

Frá janúar 2015 til apríl 2016 hækkuðu heildarlaun félagsmanna VR um 15,8% og grunnlaun um 14,3%, samkvæmt niðurstöðum launakönnunar VR.

Þessi hækkun er í samræmi við þróun launa á vinnumarkaði á tímabilinu, launavísitala Hagstofunnar hækkaði um 14,5% á tímabilinu janúar 2015 til apríl 2016 og launavísitala VR um 15,5%. Hækkunin er umfram kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tímabili sem námu alls 11,8% (5,3% meðaltalshækkun í maí 2015 og 6,2% hækkun i janúar 2016).

Vísitala neysluverðs hækkaði um 3,4% frá janúar 2015 til apríl 2016.

 

15.09.2017

Launakönnun VR 2016 - bæklingur

Hér eru allar launatöflur birtar; tafla eftir starfsheitum eingöngu, töflur yfir laun eftir starfsheitum og atvinnugreinum og töflur yfir samanburð milli janúar 2015 og apríl 2016.

Sækja í pdf

Launamunur kynjanna haggast ekki

Kynbundinn launamunur innan VR er 10% og hefur ekki breyst marktækt á síðustu árum, þrátt fyrir harða baráttu. Ef við lítum lengra aftur í tímann hefur þó dregið saman með kynjunum - árið 2001 var kynbundinn launamunur innan VR 13,8% sem er marktækt hærri en sá munur sem við sjáum í dag. Vísbendingar eru um að launamunurinn haldist í hendur við hagsveiflur, hann aukist í uppsveiflu en minnki í samdrætti.

Mismunandi hækkun starfsstétta

Skrifstofufólk og starfsfólk við gæslu-, lager- og framleiðslustörf hækkar mest þegar litið er til heildarlauna á tímabilinu frá janúar 2015 til apríl 2016 eða um 19,2% til 19,6%. Hér er um að ræða yfirflokka starfsheita. Ef litið er til atvinnugreina sést að mesta hækkun heildarlauna er hjá fyrirtækjum í heild- og umboðssölu, 17,1%.

Launabil hinna hæstu og hinna lægstu

Samanburður á milli þeirra launahæstu og þeirra launalægstu sýnir launabilið innan félagsins. Þau 5% félagsmanna sem eru með hæstu heildarlaunin fá kr. 1.010 þúsund eða hærra á mánuði en þau 5% sem eru með lægstu launin fá kr. 340 þúsund eða lægra í laun á mánuði.

Einn af hverjum fjórum hefur orðið fyrir fordómum

Einn af hverjum fjórum félagsmönnum VR hefur orðið fyrir fordómum í vinnu einhvern tímann á ævinni, samkvæmt niðurstöðum launakönnunarinnar. Þegar spurt er um síðustu sex mánuði fyrir könnun, er þetta hlutfall 5%. Ungt fólk telur sig frekar verða fyrir fordómum á vinnustaðnum en aðrir aldurshópar.

Er lýðræði á þínum vinnustað?

Félagsmenn VR taka virkan þátt í að móta starf sitt og hafa áhrif á ákvarðanatöku á eigin vinnustað. Þetta á sérstaklega við um starfsmenn smærri fyrirtækja sem telja frekar en starfsmenn stærri fyrirtækja að leitað sé þeirra álits og samráð haft við þá um breytingar.