Meiri fjölbreytni, takk!

Einn af hverjum fjórum félagsmönnum VR hefur orðið fyrir fordómum í vinnu einhvern tímann á ævinni, samkvæmt launakönnun VR 2016. Þegar spurt er um síðustu 12 mánuði fyrir könnun er þetta hlutfall 7% og 5% þegar spurt er um síðustu sex mánuði.

Einn af hverjum sjö svarendum segist hafa orðið var við fordóma gagnvart erlendu fólki á vinnustaðnum á síðustu sex mánuðum. Meirihlutinn er hlynntur aukinni fjölbreytni í starfsmannahópnum og telur að það yrði jákvætt fyrir vinnustaðinn.

Uppruni, trú og kyn

Mikill meirihluti svarenda í launakönnun VR segist ekki hafa orðið var við fordóma á sínum vinnustað síðustu sex mánuðina áður en könnunin var gerð. En þar sem fordóma hefur orðið vart er það einkum gagnvart uppruna fólks, trú / trúleysi og gagnvart konum. Þessi munur er marktækur, þ.e. marktækt fleiri svarendur hafa orðið varir við fordóma gagnvart öðrum vegna uppruna þeirra, trúarskoðana og svo gagnvart konum.

Þá er það einnig ljóst að fordómar beinast einkum gegn fólki af erlendu bergi brotnu og er það marktækt meira en gagnvart öllum öðrum hópum sem nefndir eru hér að neðan.

Hefur þú á síðastliðnum sex mánuðum í vinnu þinni orðið var/vör við fordóma...

 

 

Nei

       

... gagnvart erlendu fólki

14%

86%

 

... gagnvart trú/trúleysi

9%

91%

 

... gagnvart konum

9%

92%

 

... gagnvart ungu fólki

7%

93%

 

... gagnvart eldra fólki

7%

93%

 

... gagnvart kynhneigð fólks

6%

94%

 

... gagnvart körlum

5%

95%

 

... gagnvart fötluðum

4%

96%

 
   

Fordómar á vinnustað

Í launakönnun VR 2016 voru nokkrar spurningar um fjölbreytni og fordóma á vinnustað lagðar fyrir svarendur en VR hefur undanfarið staðið fyrir auglýsingaherferð fyrir aukinni fjölbreytni á vinnumarkaði. Í spurningum um fordóma er átt við hvort einhver hafi sýnt með viðhorfi sínu eða viðmóti að hann eða hún hafi mótað sér neikvæða skoðun á annarri manneskju eða manneskjum, t.d. vegna útlits, kyns, aldurs, fötlunar, uppruna, kynhneigðar eða trúar- eða lífsskoðana viðkomandi. Annars vegar var spurt um eigin upplifun svarenda á vinnustað og hins vegar hvort þeir hefðu orðið varir við fordóma.

Smelltu hér til að sjá spurningar og svör um fordóma og fjölbreytni í launakönnun VR 2016.

Einn af hverjum fjórum hefur orðið fyrir fordómum

Um fjórðungur svarenda í könnuninni sagðist sjálfur hafa orðið fyrir fordómum í vinnunni einhvern tímann á ævinni. Þegar dregur nær í tíma lækkar þetta hlutfall. Um 7% töldu sig hafa orðið fyrir fordómum í vinnu síðustu tólf mánuðina áður en könnunin var gerð og 5% síðasta hálfa árið fyrir könnun.

Umtalsverður munur er eftir aldri svarenda, menntun, starfi og atvinnugrein. Þá er einnig mikill munur eftir kyni – 29% kvenna telja sig hafa orðið fyrir fordómum í vinnu einhvern tíma á ævinni en 20% karla. Þegar síðustu tólf mánuðir eru skoðaðir eru tölurnar 8% hjá konum og 6% hjá körlum. Munurinn er marktækur.

Aldur virðist vera stór áhrifaþáttur – um þriðjungur svarenda undir 35 ára telur sig hafa orðið fyrir fordómum í vinnu einhvern tímann á ævinni en 14% elsta hópsins. Á síðustu tólf mánuðum urðu 13% fólks yngra en 25 ára fyrir fordómum í vinnu en 3% þeirra sem eru 55 ára eða eldri. Ekki var spurt nánar um eigin upplifun svarenda.

Þeir sem telja sig hafa orðið fyrir fordómum í vinnunni, t.d. vegna útlits, kyns, aldurs, fötlunar, málfars, uppruna, kynhneigðar eða trúar/lífsskoðana ...

      ... á síðustu 12 mánuðum.

Yngri en 25 ára

13%

        

25 - 34 ára

11%

 

35 - 44 ára

7%

 

45 - 54 ára

5%

 

55 ára eða eldri

3%

 

Stjórnendastarf

6%

 

Sérfræðingur (hásk.nám)

7%

 

Sérhæft starfsfólk

6%

 

Skrifstofustarf

8%

 

Sölu- eða afgreiðslufólk

10%

 

Akstur, lager, framleiðsla

9%

 

... einhvern tímann á ævinni.

Yngri en 25 ára

33%

      

25 - 34 ára

32%

 

35 - 44 ára

28%

 

45 - 54 ára

22%

 

55 ára eða eldri

14%

 

Grunnskólapróf eða minna

17%

 

Grunnskólapróf og viðbótarnám

25%

 

Framhaldsskólapróf

21%

 

Framhaldsskóli og viðbótarnám

25%

 

Lokið BA / BS námi

28%

 

Lokið MA/MS/Ph.D námi

33%

 
 

Allar niðurstöður