Menntun og reynsla nýtast vel

Mikill meirihluti svarenda sem fékk spurningar um fræðslumál eða níu af hverjum tíu nýta reynslu sína og hæfni vel í starfi og nær sjö af hverjum tíu nýta menntun sína vel. Félagsmenn fylgjast líka almennt vel með nýjungum og breytingum sem varða starf þeirra.

 

Aukin fræðsla - verðmætari starfsmaður

Alls sögðust 91% nýta reynslu sína og hæfni vel í starfi í launakönnun VR og 67% nýta menntun sína vel. Þegar niðurstöður eru skoðaðar eftir atvinnugreinum og störfum tengdum þeim sést að starfsmenn í verslun og sölu- og afgreiðslufólk nýtir bæði menntun og reynslu í minna mæli en aðrir starfsmenn. Menntun er vel nýtt í þeim atvinnugreinum og störfum þar sem hennar er krafist. Þannig segjast 84% starfsmanna í verslun nýta reynsluna vel en 94% í fjármálum og annarri sérhæfðri þjónustu. Tölurnar fyrir menntun eru 48% í verslun og 78% í fjármálum.

Flestir fylgjast vel með

Átta af hverjum tíu fylgjast almennt vel með nýjungum og breytingum sem varða starf þeirra tveir þriðju segjast sinna almennri fræðslu sinni í starfi og starfsþróun vel. Í könnuninni var spurt hvort svarendur hefðu sótt fræðslu eða þjálfun af einhverju tagi árið áður. Svarendur voru duglegir að sækja sér fræðslu árið 2016, um 73% svarenda sóttu sér einhvers konar fræðslu eða fengu þjálfun á árinu. Flestir sóttu fyrirlestur eða námskeið. Um helmingur þeirra gerði það að stærstum hluta að eigin frumkvæði en nær 70% segja að fræðslan hafi verið greidd af atvinnurekanda.

Hér má sjá hvað svarendur gerðu í fræðslu- og menntamálum tengdum starfinu á árinu 2016.

 

Hverju skilaði fræðslan?

Hvað tækifærin varðar sögðust 65% hafa tækifæri í vinnunni til að sækja sér fræðslu en 53% segja vinnuveitanda hvetja sig til þess. Hér er mikill munur eftir menntum, atvinnugrein og starfi. Hærra launaðir og meira menntaðir sækja sér frekar aukna fræðslu og eru hvattir til þess . Verslun og þjónusta sker sig úr hvað atvinnugreinar varðar, þar eru bæði tækifæri og hvatning minnst.

Í könnuninni var einnig spurt hvernig fræðslan hafi skilað sér og voru svarendum gefnir nokkur valmöguleikar. Í heildina litið sögðu 71% að fræðslan hefði aukið verðmæti þeirra í mjög miklum eða frekar miklum mæli fyrir fyrirtækið en fjórðungur sagði að menntunin eða fræðslan hafi hvorki aukið né rýrt verðmæti þeirra fyrir fyrirtækið.

Þá sagði um helmingur svarenda, eða 53%, að fræðslan hafi aukið tækifæri þeirra á vinnumarkaði en 38% að það hafi ekki skipt máli. Það er áhugavert að yfir 90% sögðu að fræðslan hefði gert þá verðmætari fyrir fyrirtækið en um helmingur segir að hún hafi styrkt stöðu þeirra almennt á vinnumarkaði. Skýringin kann að vera sú að spurt var sérstaklega hvort fólk hafi sótt sér fræðslu tengda starfinu þegar spurt var hvort fólk hefði sótt sér fræðslu á árinu 2016.

Þegar kemur að spurningunni hvort fræðslan hafi skila sér í launum segja 13% segja að fræðslan hafi skilað umtalsvert hærri launum en 41% að svo sé ekki, launahækkunin hafi verið lítil. 46% merktu svo við hvorki né. Athugið að hér er fólk beðið um að taka afstöðu til staðhæfingar, í hver miklum eða litlum mæli hefur fræðslan skilað sér í hærri launum og er gengið út frá því að hún hafi ekki lækkað laun viðkomandi. Þetta sýnir fjölda þeirra sem segja að fræðslan hafi skilað hærri launum í mjög eða frekar miklum mæli.

Hér má sjá hverju aukin fræðsla skilaði svarendum, og er hér miðað við heildina:

  • Gerði viðkomandi að verðmætari starfsmanni fyrir fyrirtækið: 71%
  • Skilaði sér í auknum tækifærum viðkomandi á vinnumarkaði: 53%
  • Gerði vinnuna áhugaverðari fyrir viðkomandi: 67%
  • Skilaði sér í launahækkun: Í miklum mæli 13%, í litlum mæli 41%
  • Skilaði sér í auknu sjálfstrausti viðkomandi: 67%

Hér má sjá hverju aukin fræðsla skilaði svarendum, eftir starfsheitum.

 

40% þurfa meiri fræðslu í tengslum við starfið

Rúmlega fjórir af hverjum tíu , eða 43%, segjast hafa mikla þörf fyrir viðbótarmenntun eða fræðslu í tengslum við núverandi starf sitt en 19% segja þörfina litla. Eftir því sem menntunin er meiri og launin hærri því líklegra er að viðkomandi telji sig þurfa meiri fræðslu eða menntun. Það á einnig við um stöðu innan fyrirtækja, eftir því sem hærra er klifið í metorðastiganum, því meiri er þörfin á menntun.

Hér má sjá hvernig svarendur meta fræðsluþörf sína, eftir starfsheitum.