Launarannsókn febrúar 2020

Launarannsókn VR sýnir meðallaun í tilteknum störfum, bæði innan ákveðinna atvinnugreina og án tillits til atvinnugreina. Miðað er við laun fyrir febrúar 2020 og eru birtar tölur bæði fyrir grunnlaun og heildarlaun.

Hver eru launin?

Launarannsókn VR sýnir miðgildi launa og meðallaun í tilteknum störfum, bæði innan ákveðinna atvinnugreina og án tillits til atvinnugreina. Miðað er við laun fyrir febrúar 2020 og eru birtar tölur bæði fyrir grunnlaun og heildarlaun.

Launarannsókn VR er gerð á Mínum síðum á vefnum undir heitinu Mín laun. Þær tölur sem hér eru birtar byggja á launum tæplega 12 þúsund félagsmanna sem skráð hafa starfsheiti og vinnutíma á Mínum síðum. Launatölur byggja eingöngu á launum félagsmanna í 100% starfshlutfalli eða meira. Það er breyting frá fyrri árum þegar laun fyrir 60-99% starfshlutfall voru reiknuð upp í fullt starf og tekin með. Þá er miðað við að hámarki fimmföld miðgildislaun í launatöflum atvinnugreina og eru hærri laun ekki tekin með.

Útreikningur launa byggir á félagsgjöldum, þ.e. eingöngu þeim launum sem greidd eru félagsgjöld af. Laun eru ekki birt nema svör tíu félagsmanna eða fleiri standa þar að baki. Launatölum þar sem svör eru fá ber að taka með gát þar sem ekki er víst að þau séu lýsandi fyrir allan hópinn. Grunnlaun eru reiknuð á grundvelli heildarlauna og upplýsinga um fjölda yfirvinnustunda sem félagsmenn skrá á Mínum síðum þegar við á. Ekki er tekið tillit til menntunar, reynslu eða annarra slíkra þátta. Atvinnugreinaflokkun VR byggir á ÍSAT flokkun sem aðlöguð er þörfum VR.

Athugið að launahækkun samkvæmt kjarasamningi þann 1. apríl síðastliðinn er ekki inni í þeim launatölum sem hér eru birtar.

Hvernig á að nota reiknivélina?

Launareiknivélin hér að neðan sýnir laun fyrir febrúar 2020. Hægt er að skoða laun eftir starfsheitum eingöngu eða laun eftir starfsheitum innan atvinnugreina. Athugaðu að til að skipta á milli grunn- og heildarlauna þarf að smella á hnappinn Reikna eftir að búið er að velja. Með því að smella á plúsinn fyrir framan Launadreifing neðarlega á síðunni má sjá upplýsingar um launadreifingu, frá lægstu að hæstu launum. Umfjöllun um hugtök má sjá með hér fyrir neðan í skýringum.

Skýringar

Lesið úr tölunum

Hvernig á að lesa úr tölunum?

Í töflunum og í niðurstöðunum eftir leit á vefnum eru gefin upp meðallaun starfsmanna. Meðaltal er ekki birt nema það samanstandi af tíu eða fleiri svarendum. Auk meðaltals eru einnig birt miðgildi, 25% mörk og 75% mörk . Þær tölur gefa til kynna launadreifingu í viðkomandi hópi.

Miðgildi: helmingur svarenda er með lægri laun en miðgildið segir til um og helmingur með hærri laun.

25% mörk: fjórðungur svarenda er með þau laun sem birtast í dálkinum eða lægri og er þá 75% svarenda með hærri laun.

75% mörk: fjórðungur svarenda er með þau laun sem tilgreind eru í dálkinum eða hærri en 75% svarenda eru með lægri laun.

Meðaltal getur verið villandi þegar fáir launþegar innan hópsins eru með miklu hærri eða lægri laun en meginþorri hópsins. Miðgildi er þá oft betri mælikvarði á laun í hópnum.

Á grundvelli meðaltals, miðgildis, 25% marka og 75% marka má meta launadreifingu með eftirfarandi hætti:

Því breiðara sem bilið er á milli 25% marka, miðgildis og 75% marka, því meiri dreifing er á launum viðkomandi hóps. Því breiðara sem bilið er má segja að erfiðara sé að gera sér grein fyrir hvaða laun eru algengust í viðkomandi hópi. Aftur á móti eru launin einsleitari í hópnum eftir því sem bilið milli þessara talna er þrengra og er þá auðveldara að gera sér grein fyrir á hvaða bili algengast er að laun eru í viðkomandi hópi.

Ef meðaltal er hærra en miðgildi eru að öllum líkindum nokkrir svarendur í hópnum sem eru með töluvert hærri laun en meginþorri hópsins og hífa þannig meðaltalið upp. Ef meðaltalið er lægra en miðgildið eru að öllum líkindum nokkrir svarendur sem eru með töluvert lægri laun en meginþorri hópsins og draga þannig meðaltalið niður. Ef miðgildi og meðaltal eru á svipuðum slóðum má segja að ákveðið jafnvægi ríki í launadreifingu hópsins.

Orðaskýringar

Meðallaun í starfsstétt: Heildarlaun tekin saman og deilt með fjölda félagsmanna sem skráð hefur starfsheitið á Mínum síðum.

Um launarannsókn VR

Reiknivél - Laun febrúar 2020
Meðallaun
Miðgildi
25% Mörk
75% Mörk
Fjöldi skráðra
Sjá launadreifingu
202002

Meðallaun

Laun starfsstétta