Kjarasamningur VR og FA 2008

Þann 17. apríl var skrifað undir kjarasamning milli VR og Félags atvinnurekenda, áður FÍS. Gildistími er frá 1. febrúar 2008 til 30. nóvember 2010. Í júní 2009 var skrifað undir samkomulag um breytingar á kjarasamningum og fela þær í sér breytingar á launatöxtum VR og FÍS. Samningurinn á vefnum hefur verið uppfærður í samræmi við þessar breytingar.

Helstu atriði samnings VR og FA 2008

Helstu atriði kjarasamnings VR og Félags atvinnurekenda, áður FÍS, frá árinu 2008 eru sem hér segir:

Launaþróunartrygging

 • Samið var um launaþróunartryggingu, sem einnig er kölluð baksýnisspegill. Launaþróunartryggingin er 8,6% fyrir þá starfsmenn sem voru í starfi hjá sama launagreiðanda 1. október 2006 og eru enn í starfi. Fyrir starfsmenn sem hófu störf hjá sínum launagreiðanda frá 2. október 2006 til 1. janúar 2007 og eru enn í starfi er tryggingin 5,5% en þeir sem hófu störf hjá vinnuveitanda sínum frá 2. janúar til 30. september 2007 og eru enn í starfi fá 4,5% launaþróunartryggingu. Þann 1. mars 2009 verður launaþróunartryggingin 3,5%.Athugið að samkvæmt samkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá því í júní 2009 frestast þessi launaþróunartrygging til 1. nóvember 2009 og verður viðmiðunartímabil hennar frá 1. janúar til 1. nóvember.

Almenn launahækkun

 • Þann 1. janúar árið 2010 verður almenn 2,5% launahækkun.

Uppbætur hækka

 • Desemberuppbótin sem var í samningnum skiptist nú í desember- og orlofsuppbót, árið 2008 verður desemberuppbót kr. 50.000 og orlofsuppbót kr. 18.400.

Lengra orlof

 • Orlofsdögum fjölgar í 30 daga hjá þeim sem hafa unnið í sama fyrirtæki í 10 ár. Þetta ákvæði kemur til framkvæmda frá og með árinu 2009 en í ár er orlofið 29 dagar hjá þessum starfsmönnum. Þeir sem hafa unnið í 5 ár hjá sama fyrirtæki fá 26 orlofsdaga í ár og 27 á næsta ári.

Laun í erlendum gjaldmiðli

 • Heimilt er að greiða hluta fastra mánaðarlauna í erlendum gjaldmiðli eða tengja hluta fastra mánaðarlauna við gengi erlends gjaldmiðils með samkomulagi starfsmanns og atvinnurekanda.

Víðtækari slysatryggingar

 • Slysatrygging er víðtækari í þessum samningi en þeim fyrri. Vátryggingin nær m.a. til 18 ára barna í stað 17 ára áður og nær hún nú í fyrsta skipti til „ungmenna“ á aldrinum 18-22 ára sem áttu sama lögheimili og hinn látni og voru sannanlega á framfærslu hans. Vátryggingin gildir í ferðum á vegum atvinnurekenda innanlands og utan og nær einnig til slysa sem verða við íþróttaiðkun. Örorku- og dánarbætur hækka mikið.

Veikindi barna

 • Veikindadagar vegna veikinda barna verða 12 á ári.

Endurskoðunarnefnd

 • Samningsaðilar skipa tvo fulltrúa hvort í nefnd sem skal ákveða í byrjun febrúar 2009 hvort samningnum verður framlengt fyrir tímabilið 1. mars 2009 til 30. nóvember 2010. Forsendur fyrir framlengingu samningsins eru:
  • að kaupmáttur launa hafi haldist eða aukist á samningstímanum, 
  • að verðbólga hafi farið lækkandi, þ.e. að 12 mánaða verðbólga í desember 2008 sé lægri en 5,5% og að verðbólga á 6 mánaða tímabilinu ágúst 2008 – janúar 2009 sé innan við 3,8% á ársgrundvelli.