Fræðslumyndbönd

Stytting vinnuvikunnar

VR gerir þá kröfu í kjarasamningaviðræðum að vinnuvikan verði stytt í 35 stundir, án launaskerðingar. Rannsóknir benda til þess að vinnuvikan á Íslandi sé lengri en í helstu nágrannaþjóðum okkar og að starfsmenn vinni almennt lengur en samningsbundnir vinnutímar segja til um.

Lesa meira

Húsnæðismál

VR leggur til í kröfugerð fyrir kjarasamninga 2019 að stofnað verði óhagnaðardrifið húsnæðisfélag með áherslu á húsnæðisöryggi á leigumarkaði og leiguverði sem ráðist af stofnkostnaði og rekstri en ekki af markaðsaðstæðum á hverjum tíma. Slíkt félag gæti verið fyrsta skrefið í átt að þjóðarsátt um húsnæðismál sem allir kalla eftir á Íslandi.

Lesa meira

Skattleysismörk

Stjórn VR hefur lagt til að festa með lögum að persónuafsláttur fylgi launavísitölu. Í ályktun stjórnar frá því í september árið 2017 beindi stjórnin þeim tilmælum til stjórnvalda að endurskoða fjárhæð persónuafsláttar til samræmis við launavísitölu frá árinu 1990. Markmið VR er að lægstu laun verði skattfrjáls með hækkun persónuafsláttar.

Lesa meira

Tekjutenging

VR telur mikilvægt að dregið verði úr skerðingum barna- og húsnæðisbóta svo þeir tekjulægri fái notið bóta sem þeir hafa rétt til. Launahækkun uppá 42 þúsund krónur, úr 480 þúsund krónum í 522 þúsund, skilar eingöngu um 17 þúsund króna hækkun ráðstöfunartekna, m.a. vegna skertra bóta.

Lesa meira

Vextir

Lengi hefur verið rætt um hátt vaxtastig á Íslandi. Samanburður á vöxtum á Íslandi og landanna í kringum okkur sýnir að íslensk heimili og fyrirtæki greiða margfalt hærri fjárhæð í vaxtakostnað. Fasteignakaupendur sem geta ekki staðið undir svo hárri vaxtabyrði eru neyddir til þess að taka verðtryggð lán með öllu þeim göllum sem þeim fylgja.

Lesa meira