VR zachęca członków do korzystania z usług elektronicznych.

Wiadomość w języku polskim