VR 130 Ara Timinn3

Aktualności - 24.11.2023

Pamiętaj o dodatku grudniowym!

Dodatek grudniowy według umowy zbiorowej VR wynosi 103.000 kr. pracowników na pełnym etacie. Dodatek grudniowy to stała kwota i nie podlega zmianom związanym z innymi przepisami w umowie zbiorowej. W związku z tym nie nalicza się dodatkowego wynagrodzenia urlopowego od kwoty dodatku grudniowego.

Podatek i obowiązkowe opłaty, składki członkowskie oraz składki na fundusz emerytalny są odprowadzane od kwoty dodatku grudniowego.

Dodatek powinen być wypłacony nie później niż 15 grudnia każdego roku, propocjonalnie do etatu i czasu zatrudnienia, wszystkim pracownikom, którzy pracowali ciągle przez conajmniej12 tygodni w ostatnich 12 miesiącach lub są zatrudnieni w pierwszym tygodniu w grudniu.