Dagpeningar og akstursgjald

Ferðakostnaður á ferðalögum erlendis greiðist með dagpeningum sem eru ákveðnir af Ferðakostnaðarnefnd ríkisins, ef ekki er samið um annað, t.d. greiðslu á útlögðum kostnaði skv. nótum. Um ferðakostnað vegna ferðalaga innanlands gilda sömu reglur.

Nánar um upphæðir akstursgjald og almennar upplýsingar er að finna á vef fjármálaráðuneytisins.

Gengisskráning

Hér má sjá gengi íslensku krónunnar eins og það er skráð á heimasíðu Seðlabankans. Sjá einnig nánar um gengi krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum og miðað við aðrar dagsetningar en daginn í dag.

Athugið!

Leyfilegur frádráttur á móti dagpeningum og ökutækjastyrkjum, samkvæmt skattmati ríkisskattstjóra, þarf ekki að vera sama fjárhæð og Ferðakostnaðarnefnd ákvarðar.

Sé leyfilegur frádráttur lægri ber að skila staðgreiðslu af mismuninum.