Dánarbætur

VR greiðir dánarbætur við andlát fullgildra VR félaga. Bótafjárhæðir fara eftir fjölskyldustærð og hvort viðkomandi var ennþá á vinnumarkaði.

Rétthafar dánarbóta

  1. Eftirlifandi maki.
  2. Börn hins látna (lögráðamenn f.h. barna undir 18 ára aldri) eða sá sem annast framfærslu barna að fullu.
  3. Aðrir lögerfingjar ef þeir bera kostnað af útför.

Dánarbætur

VR greiðir dánarbætur við andlát fullgildra VR félaga. Bótafjárhæðir fara eftir fjölskyldustærð og hvort viðkomandi var ennþá á vinnumarkaði.

  1. Við andlát fullgilds VR félaga greiðast kr. 500.000 til maka ef hann var giftur, eða til þess aðila sem staðfest er að greiðir fyrir útför ef hann var ógiftur.
  2. Ef hinn látni lætur eftir sig barn (kjör- eða fósturbarn) yngra en 18 ára greiðast vegna hvers barns kr. 800.000, þá til hvers barns eða eftir ákvörðun framkvæmdastjórnar hverju sinni til þess sem hefur barn á framfæri sínu.
  3. Að auki greiðist upphæð sem svarar til inneignar viðkomandi í VR varasjóði.

Heimilt er að greiða dánarbætur vegna þeirra sem látið hafa af störfum við 67 ára aldur eða síðar hafi þeir verið fullgildir VR félagar í samfellt 5 ár áður en þeir láta af störfum:

1. Ef hinn látni var ógiftur kr. 210.000
2. Ef hinn látni var giftur kr. 350.000
Bætur greiðast aðeins skv. einum af töluliðunum nr. 1 eða 2.

Dæmi um dánarbætur

Dánarbætur  
VR félagi, giftur eða ógiftur kr. 500.000
VR félagi með eitt barn kr. 1.300.000
VR félagi með þrjú börn   kr. 2.900.000
VR félagi með fimm börn   kr. 4.500.000

Breyttar reglur vegna greiðslu dánarbóta tóku í gildi 1. júlí 2015.

Dánarbætur vegna andláts barna félagsfólks

Sjúkrasjóðurinn greiðir einnig bætur vegna andláts barna félagsfólks, yngri en 18 ára, 400.000 kr.

Athugið að bætur greiðast ekki ef bætur koma annarsstaðar frá vegna lögbundinna ábyrgðartrygginga.