Hvað gerir Sjúkrasjóður VR fyrir þig?

  • Sjúkradagpeningar eftir að veikindarétti lýkur (80% af launum) í allt að 210 daga (eða 7 mánuði).
  • Sjúkradagpeningar vegna áfengis- eða vímuefnameðferðar (80% af launum) í allt að 120 daga.
  • Dagpeningar vegna veikinda barna yngri en 18 ára (80% af launum) í allt að 210 daga. (eða 7 mánuðir)
  • Dagpeningar vegna alvarlegra veikinda maka (80% af launum) í allt að 90 daga.
  • Styrkur vegna glasafrjóvgunar / tæknifrjóvgunar og ættleiðingar að hámarki kr. 200.000
  • Dánarbætur barna að 18 ára aldri.
  • Dánarbætur (dæmi: eftirlifandi maki með 3 börn yngri en 18 ára fengi 2.800.000 kr.).
  • Styrkir vegna ferðakostnaðar (vegna læknisheimsókna utan læknishéraðs).