Hvað gerir Sjúkrasjóður VR fyrir þig?

 • Sjúkradagpeningar eftir að veikindarétti lýkur (80% af launum) í allt að 270 daga (eða 9 mánuði).
 • Slysabætur greiðast ekki ef bætur koma annars staðar frá vegna lögbundinna ábyrgðartrygginga (vegna slysa sem rekja má til vélknúinna ökutækja).
 • Sjúkradagpeningar vegna áfengis- eða vímuefnameðferðar (80% af launum) í allt að 120 daga.
 • Dagpeningar vegna veikinda barna yngri en 18 ára (80% af launum) í allt að 270 daga (eða 9 mánuði).
 • Dagpeningar vegna alvarlegra veikinda maka (80% af launum) í allt að 90 daga.
 • Styrkur vegna glasafrjóvgunar / tæknifrjóvgunar og ættleiðingar að hámarki kr. 200.000
 • Slysa- og örorkubætur vegna slysa barna að 18 ára aldri.
 • Dánarbætur barna að 18 ára aldri.
 • Örorkubætur vegna slyss í frítíma, um 20 milljónir króna.
 • Dánarbætur (dæmi: eftirlifandi maki með 3 börn yngri en 18 ára fengi 2.800.000 kr.).
 • Styrkir vegna ferðakostnaðar