Tómstundanámskeið

Tómstundanámskeið verða að falla að viðmiðum starfsmenntasjóðs um námskeið og vera haldin innanlands, sjá nánar 5. grein í starfsreglum sjóðsins.

Viðmiðin eru eftirfarandi:

  1. Skilgreint upphaf og endir
  2. Upplýsingar aðgengilegar
  3. Opið öllum
  4. Fylgir fyrirfram ákveðinni áætlun eða skilgreiningu
  5. Ráðgjöf, persónuleg áætlun og handleiðsla uppfyllir ekki skilyrði námskeiðs

Byrjendanámskeið sem falla að viðmiðum eru styrkhæf en ekki iðkun/þjálfun í sama fagi.

Litið er á líkamsræktarnámskeið og yoganámskeið sem iðkun nema þau séu skilgreind byrjendanámskeið. Athugið ekki er hægt að fá styrk oftar en einu sinni vegna byrjendanámskeiðs í sömu grein.

Námskeið sem hafa þann tilgang að undibúa einstaklinga undir ákveðna viðburði/keppni teljast ekki styrkhæf hjá sjóðnum.

Einkatímar í tómstund og meðferðarúrræði falla ekki undir viðmið sjóðsins um námskeið.

Úthlutunarreglur

Veittur er styrkur allt að 50% af námskeiðsgjaldi en að hámarki 40.000 kr. á ári. Upphæðin dregst frá hámarksstyrk sem er 180.000 kr. á ári. Tómstundastyrkur skerðir ekki uppsafnaðan styrk.

Með umsókn skal fylgja:

  • Greiddur reikningur sem er á nafni VR félaga þar sem fram kemur námskeiðslýsing, upphafsdagsetning og lokadagsetning námskeiðs ásamt nafni fræðsluaðila.
  • Staðfesting á greiðslu, t.d. skjámynd úr heimabanka.
  • Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða
  • Ekki er hægt að sækja um styrk oftar en einu sinni vegna sama reiknings.

Mikilvægt að hafa í huga

Í þeim tilfellum þar sem styrkir eru ekki skattskyldir er brýnt að færa kostnað til frádráttar á móti styrk á skattframtali. Hér getur þú nálgast leiðbeiningar og nánari upplýsingar. 

Þá viljum við vekja athygli á því að atvinnuleitendum ber að gefa upp styrki frá stéttarfélögum til Vinnumálastofnunar. Einnig bendum við lífeyrisþegum á að greiðslur ber að tilkynna til Tryggingastofnunar.