Nánar um VR varasjóð

VR varasjóður sameinar í einn sjóð réttindi sem áður voru í mismunandi sjóðum og gefur félagsmönnum möguleikann á því að nýta sjóðinn af meira frjálsræði og með meiri sveigjanleika en áður hefur verið. Í sjóðinn renna fjármunir úr Sjúkrasjóði VR og orlofssjóði sem áður voru nýtt til styrkja af ýmsu tagi.

Innlagnir og úttektir

Lagt er inn í varasjóðinn eftir aðalfund árlega. Stjórn VR leggur fyrir aðalfund tillögu að því hversu hátt hlutfall af iðgjöldum ársins á undan renni í varasjóð og er tekið mið af afkomu sjóðanna. Aðalfundur ákveður endanlega hlutfallið.

Hægt er að taka úr sjóðnum svo lengi sem inneign er til staðar. Greitt er út eftir hádegi á fimmtudögum og skal skila inn umsóknum eigi síðar en á miðvikudeginum á undan. 

Einungis er lagt inn í sjóðinn einu sinni á ári (fljótlega eftir aðalfund félagsins) og uppfærist staða hvers og eins því þá. Til að taka útúr sjóðnum þarf að fylla út umsókn, koma með kvittun eða staðfestingu á greiðslu, sé um að ræða styrk til líkamsræktar, náms eða álíka, veikindavottorð vegna heilsubrests, staðfestingu á atvinnuleysi o.s.frv. Athugið að inneign í varasjóði er einungis hægt að nýta í þágu viðkomandi félagsmanns, ekki annarra fjölskyldumeðlima.

Greiðslur úr varasjóði eru skattskyldar og er staðgreiðsla dregin af við úttekt.

Ef félagsmenn hætta í VR skerðist réttindainneign um 25% eftir 24 mánuði frá því að síðustu iðgjöld bárust og síðan samsvarandi ár hvert þar til réttindi eru að fullu fyrnd. Réttindi undir kr. 1.000 fyrnast þó í einu lagi.

Ávöxtun

Varasjóðurinn er venjulegur gengissjóður þar sem haldið er utan um inneign í einingum sem hafa ákveðið gengi. Við kaup skapast inneign á gengi þess dags þegar kaupin eiga sér stað. Afkoma sjóðsins og inneign hvers og eins breytist því með breytingum á gengi.

Dæmi:
Ef gengið er 100 á kaupdegi og keypt er fyrir 15.000 krónur fást 150 einingar. Ef ávöxtun sjóðsins er 5% og inneignin hefur staðið óbreytt er gengið orðið 105 að ári liðnu og inneign því:
Einingar x gengi = 150 x 105 = 15.750 krónur.