Ungliðaráð VR

Ungliðaráð VR er umræðu- og samráðsvettvangur ungs fólks í félaginu. Ungliðaráð VR skal vera stjórn VR ráðgefandi um málefni sem tengjast ungu fólki á aldrinum 16- 35 ára.

Hlutverk ungliðaráðs VR er að:

  • Gæta að hagsmunum yngra félagsfólks VR.
  • Veita yngra félagsfólki VR vettvang og leiðir til að koma skoðunum sínum og tillögum á framfæri.
  • Hvetja ungt fólk til þátttöku í verkalýðsbaráttunni, hafa áhrif á samfélag sitt og berjast fyrir auknum lífsgæðum.

Rétt um helmingur félagsfólks VR er á aldrinum 16-35 ára eða um 20.000 félagar. Með stofnun Ungliðaráðs stígur félagið afdráttarlaust skref til að tryggja að raddir ungs félagsfólks fái að heyrast í allri umræðu er varðar félagið.

Lagt er upp með að meðlimir Ungliðaráðsins fái greitt fyrir setu á fundum, fái sjálfkrafa sæti í trúnaðarráði VR og sæti á sambandsþingum ASÍ og LÍV.
VR hvetur öll þau sem hafa áhuga á að starfa í ráðinu að bjóða sig fram á vordögum en kosningar í ráðið verða auglýstar sérstaklega.

Eftirfarandi aðilar voru tilnefndir af stjórn VR til mars 2024 en þá verður skipað og kosið í ráðið að nýju skv. 2 gr. starfsreglna um ráðið.

  • Alina Vilhjálmsdóttir
  • Árni Konráð Árnason
  • Birgitta Ragnarsdóttir
  • Halldóra Líf Edvinsdóttir
  • Mateusz Gabríel K. Róbertsson
  • Þorvarður Bergmann Kjartansson

 

Starfsreglur Ungliðaráðs

Starfsreglurnar með áorðnum breytingum eru birtar hér að neðan í heild sinni.
Starfsreglur og hlutverk Ungliðaráðs VR.

1.gr.
Ungliðaráð VR er umræðu- og samráðsvettvangur ungs fólks í félaginu. Ungliðaráð VR skal vera stjórn VR ráðgefandi um málefni sem tengjast ungu fólki á aldrinum 16- 35 ára.
Markmið ráðsins er að sjá til þess að hagsmunamál ungs fólks séu ávallt á dagskrá félagsins. Hlutverk ungliðaráðs VR er að:
Gæta að hagsmunum yngra félagsfólks VR.
Veita yngra félagsfólki VR vettvang og leiðir til að koma skoðunum sínum og tillögum á framfæri.
Hvetja ungt fólk til þátttöku í verkalýðsbaráttunni, hafa áhrif á samfélag sitt og berjast fyrir auknum lífsgæðum.

2.gr.
Ungliðaráð VR skal skipað 6 fulltrúum yngra félagsfólks, 18-35 ára, sem skipta sjálfir með sér verkum. Jöfn kynjaskipting skal vera í ráðinu og skal það endurspegla aldurssamsetningu yngra félagsfólks eins og hægt er. Í Ungliðaráð VR er skipað annað hvert ár þar sem 3 eru tilnefndir af stjórn VR á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund VR og að því loknu eru 3 kosnir af félagsfólki, 35 ára og yngra, til tveggja ára í senn. Ráðið hefur starfsmann VR sér til handa.

3.gr.
Ungliðaráð VR skal funda eins oft og þurfa þykir. Ráð fær nefndarkaup fyrir setta fundi en miðað er við 6-8 fundi á ári. Aukin heldur fá fulltrúar Ungliðaráðs greitt launatap sem þeir kunna að verða fyrir vegna starfa sinna fyrir VR. Ráðið kemur hugmyndum til stjórnar félagsins til nánari ákvarðana og framkvæmda.

4.gr.
Taka skal tillit til Ungliðaráðs VR við val á fulltrúum félagsins á sambandsþingum Alþýðusambands Íslands og Landssambands íslenzkra verzlunarmanna sem og öðrum fundum hagsmunasamtaka launafólks.

5.gr.
Kjörnir fulltrúar í Ungliðaráði VR eiga sjálfkrafa sæti í trúnaðarráði VR.
Ákvæði til bráðabirgða
6 manna Ungliðaráð VR er í fyrsta skipti skipað af stjórn VR til allt að eins árs fram að aðalfundi VR 2024 en eftir það er skipað samkvæmt 2. gr.