Fyrirtæki ársins 2023

Könnun á Fyrirtæki ársins er gerð árlega meðal alls félagsfólks VR. Fyrirtæki geta boðið starfsfólki utan VR þátttöku og tryggt þannig að allt starfsfólkið, óháð stéttarfélagsaðild, fái tækifæri til að taka þátt og láta í ljós skoðun sína á stjórnun og starfsumhverfi. Forsenda þess að fyrirtækið komi til greina í vali á Fyrirtæki ársins eða Fyrirmyndarfyrirtæki er að allt starfsfólk hafi tækifæri til þátttöku.

Könnunin nær til um 40 þúsund sem starfa á almennum vinnumarkaði.

 • Niðurstöðurnar gefa víðtæka og áreiðanlega mynd af stöðu mála í innra umhverfi fyrirtækisins og hvaða augum starfsfólk þess lítur stjórnunina og starfsumhverfi sitt. Regluleg þátttaka gefur færi á að skoða þróun fyrirtækisins og auðveldar samanburð við keppinautana. Upplýsingarnar er síðan hægt að nota til að bæta það sem þarf og góður árangur skapar fyrirtækinu betri stöðu í baráttunni um öflugt og eftirsóknarvert starfsfólk.

 • Alls eru rúmlega 40 spurningar í könnun VR á Fyrirtæki ársins. Þær snúa að níu lykilþáttum:

  1. stjórnun
  2. starfsanda
  3. launakjörum
  4. vinnuaðstöðu
  5. sveigjanleika í starfi
  6. sjálfstæði í starfi
  7. ímynd fyrirtækisins
  8. jafnrétti
  9. ánægju og stolt.

  Fyrirtæki geta þannig séð hvernig viðhorf starfsfólks til helstu þátta í starfsumhverfinu þróast og breytast á milli ára og hvernig ytri aðstæður hafa áhrif.

 • Fyrirtæki bera ekki kostnað vegna þátttöku starfsfólks sem er í VR en geta óskað eftir því að starfsfólk utan VR fái þátttökurétt. Kostnaður fyrirtækis við þátttöku starfsfólks sem er utan VR er sem hér segir (tölur án vsk.):

  • Minni fyrirtæki (starfsfólk er færra en 29) – 59.900 kr.
  • Meðalstór fyrirtæki (starfsfólk er 30–69) – 83.900 kr.
  • Stærri fyrirtæki (starfsfólk er 70 eða fleira) – 99.600 kr.

  Að auki bætast 390 kr. við fyrir hvern starfskraft sem ekki er í VR.

 • Fyrirtæki geta keypt skýrslu með niðurstöðum fyrir sitt fyrirtæki sem tilbúin er til kynningar fyrir starfsfólk. Skýrslu fylgir ráðgjöf fyrir stjórnendur, þeim að kostnaðarlausu. Kostnaður við skýrslu er sem hér segir (tölur án vsk.):

  Kostnaður vegna skýrslugerðar – sérgreiningar úr niðurstöðunum:

  • Minni fyrirtæki – 109.900 kr.
  • Meðalstór fyrirtæki – 158.900 kr.
  • Stærri fyrirtæki – 189.900 kr.

  Gallup innheimtir kostnað fyrir þátttöku alls starfsfólks og/eða skýrslu.

 • Í maí 2023 verður tilkynnt hvaða fyrirtæki hafa orðið fyrir valinu sem Fyrirtæki ársins. Valið byggir á niðurstöðum í lykilþáttunum níu og eru fimm fyrirtæki valin í hverjum stærðarflokki.

  Fyrirtæki í fimmtán efstu sætunum í hverjum flokki fá titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki, alls 45 talsins, þar með talin vinningsfyrirtækin sjálf. Niðurstöður allra fyrirtækja sem ná lágmarkssvörun (35%) eru birtar opinberlega á vef VR, hvort sem allt starfsfólk hefur haft tækifæri til þátttöku eða ekki.

 • Könnunin hefst í byrjun febrúar 2023. Fyrirtæki sem veita öllu starfsfólki tækifæri til þátttöku þurfa að senda upplýsingar um eftirfarandi á anna@vr.is fyrir 27. janúar 2023:

  • Kennitölur, nöfn, netföng og farsímanúmer alls starfsfólks – bæði þess sem er í VR og utan félagsins.
   Athugið: Vinsamlega sendið upplýsingarnar í læstu Excelskjali og sms með lykilorði og nafni fyrirtækis í farsíma 820 1712 (umsjónaraðili könnunarinnar hjá VR, Anna Lilja Björnsdóttir). Einnig er hægt að senda gögnin beint til Gallup, Tómas Bjarnason gefur frekari upplýsingar um þá tilhögun. 
  • Athugið að til að fyrirtæki geti tekið þátt með allt starfsfólk þarf að vera a.m.k. einn félagi í VR starfandi hjá fyrirtækinu.
  • Nafn og kennitölu þíns fyrirtækis.
   Senda þarf lista þó allt starfsfólk fyrirtækisins sé í VR því þannig tryggir þú þátttöku fyrirtækisins í valinu á Fyrirtæki ársins 2023.

Gallup sér um framkvæmd könnunarinnar og úrvinnslu niðurstaðna. Könnunin er eingöngu rafræn og send út á íslensku, ensku og pólsku. Nánari upplýsingar veita Anna Lilja Björnsdóttir hjá VR, anna@vr.is og Tómas Bjarnason hjá Gallup, tomas.bjarnason@gallup.is.