...vegna gjaldþrots fyrirtækis

Starfsmenn sem verða fyrir því að fyrirtæki sem þeir starfa hjá verður gjaldþrota eiga venjulega bótakröfu á fyrirtækið vegna riftunar á starfssamningi. Yfirleitt er um að ræða bætur í uppsagnarfresti viðkomandi starfsmanns ásamt áunnum rétti eins og orlofsuppbót, desemberuppbót og uppsafnað orlof.

Verði fyrirtæki gjaldþrota getur félagsmaður VR leitað til skrifstofu félagsins sem gerir kröfu fyrir hann í þrotabú fyrirtækisins. Mikilvægt er að starfsmaður hafi samband við sérfræðing á kjaramálasviði VR sem fyrst óski hann eftir aðstoð félagsins. Starfsmaður skal hafa með sér eftirtalin gögn strax í upphafi þ.e. ráðningarsamning ef hann er til, uppsagnarbréf ef það á við, launaseðla a.m.k. sl. 6 mánaða og annað sem gæti skipt máli varðandi vinnslu málsins.

Við gjaldþrot er skipaður skiptastjóri sem lýsir eftir kröfum í þrotabúið með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu. Krafa fyrir hönd starfsmannsins er send innan kröfulýsingarfrests til skiptastjóra. Lista yfir gjaldþrot þar sem hægt er að fá nánari upplýsingar er að finna hér. Ef skiptastjóri þrotabúsins samþykkir kröfuna og fyrirtækið, sem hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta, á ekki fyrir greiðslu launa er krafan send á Ábyrgðasjóð launa til greiðslu. Launakröfur sem eru eldri en 18 mánaða frá gjaldþroti (frestdegi) njóta ekki forgangs í þrotabúið og þar af leiðandi ekki heldur ábyrgðar Ábyrgðasjóðs launa.

Ábyrgðasjóður launa

Ábyrgðasjóður launa hefur ákveðnar starfsreglur sem gott er að hafa í huga og eru þær helstar sem hér segir:

  • Sækja verður um vinnu eða skrá sig atvinnulausan innan tveggja vikna frá því að rof verður á vinnusamningi, að öðrum kosti skerðast bætur í uppsagnarfresti til viðkomandi launþega. Einhliða yfirlýsing atvinnurekenda um að launþegi hafi sótt um vinnu á uppsagnartímabilinu er ekki tekin til greina. Bætur verða einungis greiddar fyrir það tímabil sem umsækjandi hefur sannanlega verið skráður umsækjandi um vinnu.

Með þessum reglum er Ábyrgðasjóður launa að fara fram á ákveðinn feril hvers launþega sem sækir um bætur til sjóðsins. Ef ekki er farið í einu og öllu eftir þessum tilmælum stjórnar sjóðsins áskilur sjóðurinn sér allan rétt til að hafna greiðslum.