Ferðastyrkir

Þegar félagsmaður þarf að ferðast meira en 50 km til þess að komast frá heimili til fræðslustofnunar getur hann sótt um ferðastyrk.

Skila þarf sér umsókn um ferðastyrk sem ávallt skal tengjast námi/námskeiði/ráðstefnu sem félagsmaðurinn sækir. Greiði félagsmaður ekki sjálfur fyrir nám/námskeið/ráðstefnu þarf að skila inn staðfestingu á þátttöku með umsókn um ferðastyrk.

Úthlutunarreglur

Hámarksferðastyrkur er 40.000 kr. á ári en að hámarki 50% af reikningi. Farið er eftir kílómetragjaldi fjármála- og efnahagsráðuneytisins í hvert sinn. Upphæðin dregst frá hámarksstyrk sem er 130.000 kr. á ári.

Með umsókn skal fylgja:

  • Greiddur reikningur sem er á nafni félagsmanns þar sem fram kemur kostnaður vegna ferðalags.
  • Skilyrði fyrir styrkveitingu er að félagsmaður greiði ferðakostnað.
  • Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða
  • Ekki er hægt að sækja um styrk oftar en einu sinni vegna sama reiknings.

Þegar um skipulagðar fræðsluferðir er að ræða þá er forsenda þess að geta sótt um ferðastyrk sú að fargjald sé greitt í eigin nafni. Einnig þarf fræðsludagskrá að fylgja með umsókn þar sem greinagóð lýsing á skipulagðri fræðslu liggur fyrir.

Skilyrði fyrir veitingu ferðastyrks er að félagsmaður greiði ferðakostnað í tengslum við starfstengt nám, námskeið, starfstengda heimsókn til fyrirtækja eða ráðstefnu og skili inn staðfestingu á þátttöku þegar þátttökugjald er ekki innheimt. Dagskrá verður að fylgja umsóknum vegna starfstengdra heimsókna í fyrirtæki og ráðstefna. Í dagskrá vegna starfstengdra heimsókna í fyrirtæki verður að koma fram hvaða staðir eru heimsóttir, hvert efni kynningar er á hverjum stað og tímasetningar. Einnig þarf að skila inn staðfestingu á þátttöku í formi áritaðs bréfs frá yfirmanni eða umsjónarmanni ferðarinnar. Í bréfinu skal ferðinni lýst og tilgangur hennar útskýrður.

Nota má afgang af 390 þúsunda uppsöfnuðum rétti til starfstengds náms í ferðastyrk að hámarki kr. 120.000 en þó ekki hærra en 50% af ferðakostnaði.

Hvernig sæki ég um?

Á Mínum síðum getur þú skoðað stöðu þinna sjóða og sent inn rafræna umsókn.

Hver er munurinn á SVS og SV?

VR er aðili að tveimur starfsmenntasjóðum. Athugaðu hér hvorum sjóðnum þú tilheyrir. Mikill meirihluti félagsmanna VR á réttindi í SVS.

Inn á Mínum síðum er hægt að sjá samkvæmt hvaða samningi félagsmaður fær greitt eftir.