Orlofsuppbót

Orlofsuppbót skv. kjarasamningum VR er kr. 50.000 fyrir árið 2019 m.v. fullt starf.  Á árinu 2019 greiðist sérstakt álag á orlofsuppbót kr. 26.000 og er uppbótin því kr. 76.000 fyrir 2019 m.v. fullt starf. Hvort tveggja orlofsuppbót og uppbótarauka skal greiða eigi síðar en 2. maí 2019.

Orlofsuppbót er föst tala og tekur ekki launabreytingum skv. öðrum ákvæðum kjarasamnings. Skattar og skyldur, félagsgjöld og lífeyrissjóður greiðast af orlofsuppbót. Orlof greiðist ekki ofan á orlofsuppbótina.

 

Hverjir eiga rétt á orlofsuppbót?

Fullt ársstarfs telst í þessu sambandi 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof. Uppbótin greiðist þann 1. júní miðað við starfshlutfall og starfstíma á orlofsárinu öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 30. apríl eða eru í starfi fyrstu viku í maí.

Orlofsuppbót innifelur orlof, eru föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum. Áunna orlofsuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga uppbótarinnar.

Ávinnsla orlofsuppbótar í fæðingarorlofi

Eftir eins árs starf hjá sama atvinnurekanda teljast fjarvistir vegna lögbundins fæðingarorlofs til starfstíma við útreikning orlofsuppbótar. Sama gildir ef kona þarf af öryggis­ástæðum að leggja niður störf á meðgöngutíma, sbr. reglugerð um ráðstafanir til þess að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir konur sem eru þungaðar, hafa nýlega alið barn eða hafa barn á brjósti.

Frí gegn orlofsuppbót

Heimilt er með samkomulagi milli starfsmanns og atvinnurekanda að fella niður eða lækka orlofsuppbót og veita samsvarandi frí í staðinn, sem tekur mið af launum hvers og eins. Frí þetta skal veita í heilum eða hálfum dögum.

Hver er þín orlofsuppbót?

Þú getur reiknað út orlofsuppbótina þína.

Orlofsuppbætur

2015     kr. 42.000

2016     kr. 44.500

2017     kr. 46.500

2018     kr. 48.000

2019     kr. 50.000 auk orlofsuppbótarauka kr. 26.000