Desemberuppbót

Desemberuppbót skv. samningum VR er kr. 89.000 fyrir árið 2018.

Desemberuppbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum. Áunna desemberuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga uppbótarinnar.

Hverjir eiga rétt á desemberuppbót?

Desemberuppbót greiðist eigi síðar en 15. desember ár hvert, miðað við starfshlutfall og starfstíma, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eða eru í starfi fyrstu viku í desember.

Heimilt er með samkomulagi við starfsmann að uppgjörstímabil sé frá 1. desember til 30. nóvember ár hvert í stað almanaksárs.

Samkvæmt samningi við SA

  • Starfshlutfall miðast við fasta reglubundna vinnu, þó að hámarki 39,5 stundir hjá afgreiðslufólki og 37,5 stundir hjá skrifstofufólki á viku. Starfsfólk í hlutastarfi skal fá greitt hlutfallslega.
  • Uppgjörstímabil er almanaksárið. Fullt ársstarf er 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof. Starfsfólk með skemmri starfstíma skal fá greitt hlutfallslega miðað við starfstíma sinn

Samkvæmt samningi við FA

  • Starfshlutfall miðast við fasta og reglubundna vinnu, þó að hámarki 36 stundir og 15 mínútur á viku. Starfsfólk í hlutastarfi skal fá greitt hlutfallslega.
  • Uppgjörstímabil er almanaksárið. Fullt ársstarf er 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof. Starfsfólk með skemmri starfstíma skal fá greitt hlutfallslega miðað við starfstíma sinn.

Ávinnsla desemberuppbótar í fæðingarorlofi

Eftir eins árs starf hjá sama atvinnurekanda teljast fjarvistir vegna lögbundins fæðingarorlofs til starfstíma við útreikning desemberuppbótar. Sama gildir ef kona þarf af öryggis­ástæðum að leggja niður störf á meðgöngutíma, sbr. reglugerð um ráðstafanir til þess að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir konur sem eru þungaðar, hafa nýlega alið barn eða hafa barn á brjósti.

Frí gegn desemberuppbót

Heimilt er með samkomulagi milli starfsmanns og atvinnurekanda að fella niður eða lækka desemberuppbót og veita samsvarandi frí í staðinn, sem tekur mið af launum hvers og eins. Frí þetta skal veita í heilum eða hálfum dögum.

Hver er þín desemberuppbót?

Þú getur reiknað út desemberuppbótina þína.

Desemberuppbætur

2015     kr. 78.000

2016     kr. 82.000

2017     kr. 86.000

2018     kr. 89.000