Hvað gerir VR fyrir þig?

Félagsgjald VR er 0,7% af launum. Allir sem hafa greitt félagsgjald í einn mánuð eiga rétt á aðstoð kjaramáladeildar og sjúkradagpeningum. Til að verða fullgildur félagsmaður og eiga rétt á þeim fríðindum sem því fylgir, þarf að hafa greitt lágmarksfélagsgjald á síðustu 12 mánuðum.

Á móti félagsgjaldi þínu greiðir atvinnurekandi sem hér segir: 1% í sjúkrasjóð, 0,25% í orlofssjóð, 0,30% í starfsmenntasjóð og 0,10% í endurhæfingarsjóð.

Þjónusta í boði hjá VR

  • VR gerir kjara- og fyrirtækjasamninga
  • VR aðstoðar við útreikning launa, túlkun kjarasamninga og lausn ágreiningsmála á vinnustað
  • VR aðstoðar við gerð ráðningarsamninga
  • VR veitir lögfræðiaðstoð vegna kjaramála og innheimtu launakrafna, m.a. vegna gjaldþrota fyrirtækja
  • VR gerir á hverju ári launakönnun og könnun á fyrirtæki ársins til viðmiðunar fyrir félagsmenn
  • VR stendur fyrir herferðum í fjölmiðlum til að vekja athygli á ýmsum málum, s.s. launamun kynjanna, einelti og kynferðislegri áreitni
  • VR minnir á rétt félagsmanna sinna, s.s. launahækkanir, orlofs- og desemberuppbót og hvíldartíma með auglýsingum í fjölmiðlum.
  • VR er aðili að ASÍ

  Sjá nánar um kaup og kjör.

  • Sjúkradagpeningum eftir að veikindarétti lýkur (80% af launum) í allt að 270 daga
  • Slysadagpeningum vegna slysa í frítíma (80% af launum)
   Sjúkradagpeningum vegna áfengismeðferðar (80% af launum).
  • Dagpeningum vegna veikinda barna yngri en 18 ára (80% af launum) í allt að 270 daga
  • Dánarbótum vegna barna að 18 ára aldri
  • Örorkubótum vegna slyss í frítíma
  • Ráðgjöf í samstarfi við VIRK endurhæfingarsjóð
  • Dánarbótum

  Sjá nánar um þjónustu Sjúkrasjóðs VR

  • Þú átt kost á að leigja orlofshús VR allan ársins hring
  • Hefur kost á því að kaupa gjafabréf hjá Icelandair
  • Sala á útilegu-, veiði-, og golfkortinu.

  Sjá nánar á orlofsvef VR

 • Starfsmenntasjóðir standa félagsmönnum til boða ef þeir vilja auka hæfni sína og menntun. Félagsmenn VR geta sótt um styrki vegna starfsnáms, tómstundanáms og ferðakostnaðar samkvæmt reglum sjóðanna.

  Sjá nánar hér

 • VR varasjóður sameinar réttindi félagsmanna í mismunandi sjóðum í einn sjóð sem þeir geta nýtt af meiri sveigjanleika en áður hefur verið. Í sjóðinn renna fjármunir sem áður voru notaðir til styrkja af ýmsu tagi úr sjúkrasjóði og tiltekinn hluti af iðgjöldum í orlofssjóð.

  Félagsmenn hafa áfram val um að nýta varasjóð sinn til þessara þátta en fá nú að auki þann möguleika að safna í sjóð til að nota í stærri verk eða til að mæta áföllum á lífsleiðinni.

  Sjá nánar um VR varasjóð.