Skyldur atvinnurekenda

Reglugerð um aðgerðir gegn einelti og kynferðislegri áreitni leggur ákveðnar skyldur á herðar atvinnurekenda. Þar segir m.a. að atvinnurekendi skuli greina áhættuþætti eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis á vinnustaðnum.

Þar segir einnig að atvinnurekandi skuli gera áætlun um forvarnir þar sem meðal annars kemur fram til hvaða aðgerða skuli gripið í því skyni að koma í veg fyrir einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustað. Sjá nánar í bæklingi frá Vinnueftirlitinu.

Sjá reglugerð aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum.

 

Bæklingur fyrir stjórnendur - Sættum okkur ekki við einelti, áreitni, ofbeldi

Ritinu er ætlað að leiðbeina og styðja stjórnendur og aðra á vinnustöðum í að fyrirbyggja og bregðast við einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og öðru ofbeldi á vinnustöðum.

 

Sækja í pdf