Kjarasamningar VR 2008

Kjarasamningur VR og SA 2008

VR skrifaði undir kjarasamning við Samtök atvinnulífsins sunnudaginn 17. febrúar 2008, og gildir hann til 30. nóvember 2010.

Þann 25. júní 2009 var skrifað undir samkomulag um breytingar á kjarasamningnum og fela þær í sér breytingar á launatöxtum, sjá hér upplýsingar um launataxta.

 • Helstu atriði kjarasamnings VR og SA frá árinu 2008 eru sem hér segir, a.t.t. samkomulags um breytingar á samningnum frá 2009:

  • Launaþróunartrygging, eða svokallaður baksýnisspegill, er 5,5% 2008 fyrir þá sem voru í starfi hjá sama atvinnurekanda frá 1. janúar 2007. Þetta þýðir að þeir sem hafa fengið launahækkun frá þeim tíma sem er minni en 5,5% fá það sem uppá vantar. Þeir starfsmenn sem hafa fengið meira fá hins vegar ekki hækkun. Starfsmenn sem hófu á störf á bilinu 2. janúar 2007 til 30. september 2007 fá samsvarandi launaþróunartryggingu en þó að hámarki 4,5%.
  • Þann 1. nóvember 2009 verður launaþróunartryggingin 3,5%, viðmiðunartímabil hennar er frá 1. janúar til 1. nóvember.
  • Þann 1. júní 2010 verður almenn 2,5% launahækkun.
  • Launataxtar hækka um 18 þúsund krónur við undirskrift, um 13.500 krónur þann 1. mars 2009 og 6.500 krónur þann 1. janúar 2010. Athugið að samkvæmt samkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá því í júní 2009 er breyting á launatöxtum, sjá hér.
  • Orlofsdögum fjölgar í 30 daga hjá þeim sem hafa unnið í sama fyrirtæki í 10 ár. Þetta ákvæði kom til framkvæmda frá og með árinu 2009. Þeir sem hafa unnið í 5 ár hjá sama fyrirtæki fá 27 orlofsdaga frá og með árinu 2010.
  • Slysatrygging er víðtækari í þessum samningi en þeim fyrri, vátryggingin nær m.a. til 18 ára barna í stað 17 ára áður, hún gildir í ferðum á vegum atvinnurekenda innanlands og utan og nær til slysa sem verða við íþróttaiðkun. Örorku- og dánarbætur hækka mikið.
  • Veikindadagar vegna veikinda barna verða 12 í staðinn fyrir 7 og 10 daga eins og nú er.
  • Framlag vinnuveitenda í starfsmenntasjóð hækkar úr 0,15% í 0,20%.
  • Nýr endurhæfingarsjóður verður settur á laggirnar og munu atvinnurekendur greiða til hans 0,13% af launum.

Kjarasamningur VR og FA 2008

Þann 17. apríl var skrifað undir kjarasamning milli VR og Félags atvinnurekenda, áður FÍS. Gildistími er frá 1. febrúar 2008 til 30. nóvember 2010. Í júní 2009 var skrifað undir samkomulag um breytingar á kjarasamningum og fela þær í sér breytingar á launatöxtum VR og FÍS. Samningurinn á vefnum hefur verið uppfærður í samræmi við þessar breytingar.

 • Helstu atriði kjarasamnings VR og Félags atvinnurekenda, áður FÍS, frá árinu 2008 eru sem hér segir:

  Launaþróunartrygging

  • Samið var um launaþróunartryggingu, sem einnig er kölluð baksýnisspegill. Launaþróunartryggingin er 8,6% fyrir þá starfsmenn sem voru í starfi hjá sama launagreiðanda 1. október 2006 og eru enn í starfi. Fyrir starfsmenn sem hófu störf hjá sínum launagreiðanda frá 2. október 2006 til 1. janúar 2007 og eru enn í starfi er tryggingin 5,5% en þeir sem hófu störf hjá vinnuveitanda sínum frá 2. janúar til 30. september 2007 og eru enn í starfi fá 4,5% launaþróunartryggingu. Þann 1. mars 2009 verður launaþróunartryggingin 3,5%.Athugið að samkvæmt samkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá því í júní 2009 frestast þessi launaþróunartrygging til 1. nóvember 2009 og verður viðmiðunartímabil hennar frá 1. janúar til 1. nóvember.

  Almenn launahækkun

  • Þann 1. janúar árið 2010 verður almenn 2,5% launahækkun.

  Uppbætur hækka

  • Desemberuppbótin sem var í samningnum skiptist nú í desember- og orlofsuppbót, árið 2008 verður desemberuppbót kr. 50.000 og orlofsuppbót kr. 18.400.

  Lengra orlof

  • Orlofsdögum fjölgar í 30 daga hjá þeim sem hafa unnið í sama fyrirtæki í 10 ár. Þetta ákvæði kemur til framkvæmda frá og með árinu 2009 en í ár er orlofið 29 dagar hjá þessum starfsmönnum. Þeir sem hafa unnið í 5 ár hjá sama fyrirtæki fá 26 orlofsdaga í ár og 27 á næsta ári.

  Laun í erlendum gjaldmiðli

  • Heimilt er að greiða hluta fastra mánaðarlauna í erlendum gjaldmiðli eða tengja hluta fastra mánaðarlauna við gengi erlends gjaldmiðils með samkomulagi starfsmanns og atvinnurekanda.

  Víðtækari slysatryggingar

  • Slysatrygging er víðtækari í þessum samningi en þeim fyrri. Vátryggingin nær m.a. til 18 ára barna í stað 17 ára áður og nær hún nú í fyrsta skipti til „ungmenna“ á aldrinum 18-22 ára sem áttu sama lögheimili og hinn látni og voru sannanlega á framfærslu hans. Vátryggingin gildir í ferðum á vegum atvinnurekenda innanlands og utan og nær einnig til slysa sem verða við íþróttaiðkun. Örorku- og dánarbætur hækka mikið.

  Veikindi barna

  • Veikindadagar vegna veikinda barna verða 12 á ári.

  Endurskoðunarnefnd

  • Samningsaðilar skipa tvo fulltrúa hvort í nefnd sem skal ákveða í byrjun febrúar 2009 hvort samningnum verður framlengt fyrir tímabilið 1. mars 2009 til 30. nóvember 2010. Forsendur fyrir framlengingu samningsins eru:
   • að kaupmáttur launa hafi haldist eða aukist á samningstímanum, 
   • að verðbólga hafi farið lækkandi, þ.e. að 12 mánaða verðbólga í desember 2008 sé lægri en 5,5% og að verðbólga á 6 mánaða tímabilinu ágúst 2008 – janúar 2009 sé innan við 3,8% á ársgrundvelli.