Kjarasamningar VR 2014

Kjarasamningur VR og SA 2014

Þann 21. desember 2013 skrifaði VR undir kjarasamning við Samtök atvinnulífsins. Samningurinn var samþykktur í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í janúar 2014. Í mars árið 2014 var skrifað undir viðauka við samninginn sem fól í sér hækkun á desember- og orlofsuppbótum og lengingu samningstímans.

Helstu atriði samningsins

 • Hér að neðan eru helstu atriði samningsins frá desember 2013 og viðauka við hann sem undirritaður var 2014.

  Kaupliðir

  • Almenn hækkun:
   Laun hækka um 2.8% frá 1. janúar 2014, þó að lágmarki kr. 8.000 á mánuði fyrir dagvinnu miðað við fullt starf. Aðrir kjaratengdir liðir hækka um 2,8% á sama tíma.
  • Sérstök hækkun lægstu launa:
   Launataxtar undir 230.000 kr. á mánuði hækka sérstaklega um kr. 1.750 og hækka launataxtar undir kr. 230 þúsund á mánuðu því um kr. 9.750.
  • Lágmarkstekjur: 
   Lágmarkstekjur fyrir fullt starf eru kr. 214.000 frá 1. janúar 2014 fyrir starfsmenn 18 ára og eldri sem starfað hafa fjóra mánuði samfellt hjá sama fyrirtæki.
  • Uppbætur:
   Desemberuppbót miðað við fullt starf er á árinu 2014 kr. 73.600. Orlofsuppbót (1.maí til 30. apríl) miðað við fullt starf er á árinu 2014 kr. 39.500.

  Önnur atriði

  • Veikindi og slys í orlofi 
   Réttindi félagsmanna vegna veikinda og slysa erlendis eru samræmd þeim réttindum sem gilda um veikindi og slys innanlands.
  • Skrifleg staðfesting ráðningar 
   Á samningstímanum verður unnið að kynningu á skyldum atvinnurekenda og réttindum launafólks til skriflegrar staðfestingar ráðningar.
  • Réttur til skaðabóta vegna ráðningarsamninga 
   Nýtt ákvæði er í samningnum þar sem segir að brjóti atvinnurekandi gegn ákvæðum um ráðningarsamninga geti það varðað hann skaðabótum.
  • Starfsmenntamál 
   Ráðist verður í úttekt á fyrirkomulagi starfsmenntamála m.a. með það að markmiði að auka vægi náms sem metið er til eininga eða viðurkenndrar færni á vinnumarkaði. 
   Framlag til Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks hækkar um 0,1% frá 1. janúar 2015.
  • Gildistími 
   Allir kjarasamningar aðila framlengjast óbreyttir til 28. febrúar 2015, þ.m.t. sérkjarasamningar sem teljast hlutar aðalkjarasamninga, að frátöldum þeim breytingum sem greint er frá hér að ofan.

Kjarasamningur VR og FA 2014

Þann 22. desember 2013 skrifaði VR undir kjarasamning við Félag atvinnurekenda. Samningurinn var samþykktur í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í janúar 2014. Samningurinn gildir í ár, frá 1. janúar til 31. desember 2014.

Sjá helstu atriði samningsins

 • Kaupliðir

  • Almenn launahækkun
   Laun hækka um 2.8% frá 1. janúar 2014, þó að lágmarki kr. 8.000 á mánuði fyrir dagvinnu miðað við fullt starf. Aðrir kjaratengdir liðir hækka um 2,8% á sama tíma.
  • Uppbætur 
   Desemberuppbót 2014 er kr. 73.600 krónur og orlofsuppbót kr. 39.500. 

  Önnur ákvæði

  • Veikindi og slys í orlofi 
   Réttindi félagsmanna vegna veikinda og slysa erlendis eru samræmd þeim réttindum sem gilda um veikindi og slys innanlands. 
  • Skrifleg staðfesting ráðningar 
   Á samningstímanum verður unnið að kynningu á skyldum atvinnurekenda og réttindum launafólks til skriflegrar staðfestingar ráðningar. 
  • Réttur til skaðabóta vegna ráðningarsamninga 
   Nýtt ákvæði er í samningnum þar sem segir að brjóti atvinnurekandi gegn ákvæðum um ráðningarsamninga geti það varðað hann skaðabótum. 
  • Starfsmenntamál 
   Ráðist verður í úttekt á fyrirkomulagi starfsmenntamála m.a. með það að markmiði að auka vægi náms sem metið er til eininga eða viðurkenndrar færni á vinnumarkaði. Framlag til starfsmenntasjóða hækkar um 0,1% frá 1. janúar 2015. 
  • Gildistími 
   Kjarasamningur aðila framlengist óbreyttur til 28. febrúar 2015, að frátöldum þeim breytingum sem greint er frá hér að ofan.