Athugið að þessi frétt er meira en ársgömul
VR014.jpg

VR blaðið - 09.11.2017

Fyrir hverja er raunfærnimat?

Vinnur þú við verslun og þjónustu eða hefur reynslu af því? Langar þig til að styrkja stöðu þína á vinnumarkaði eða bæta við menntun þína? Ef þú ert orðin/orðinn 23 ára og hefur unnið verslunar- og þjónustustörf í þrjú ár eða lengur ættir þú að lesa áfram og kynna þér málið.

Símenntunarmiðstöðvar um allt land bjóða upp á raunfærnimat í ýmsum iðn- og verkgreinum, þar á meðal raunfærnimat í Verslunarfulltrúa. Það er 29 eininga starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Matið er þátttakendum að kostnaðarlausu.

yfirlitsmynd

Raunfærnimat er frábær leið til þess að kortleggja færni sína og auka möguleikana á ýmsum sviðum. Margir einstaklingar á vinnumarkaðnum hafa í gegnum áralanga reynslu byggt upp umtalsverða færni en ekki lokið námi af einhverjum ástæðum. Þessir einstaklingar búa yfir raunfærni sem vert er að skoða og meta. Raunfærnimat er ferli þar sem metin er þekking og færni á ákveðnu sviði sem einstaklingur hefur náð með ýmsum hætti, s.s. starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, skólanámi og félagsstörfum.

Á undanförnum árum hafa rétt tæplega fjögur þúsund einstaklingar farið í gegnum raunfærnimat í ýmsum iðn- og verkgreinum og almennri starfshæfni hjá símenntunarmiðstöðvum um allt land. Það er samdóma álit þeirra að það hafi styrkt stöðu þeirra og sjálfstraust. Margir hafa í kjölfarið lokið löggiltu námi.

Matið fer þannig fram að þátttakendur mæta nokkrum sinnum í viðkomandi símenntunarmiðstöð. Eftir kynningu og einstaklingsviðtal við náms- og starfsráðgjafa hefst matsferlið. Gerð er færniskráning og í kjölfarið fer fram matssamtal þar sem fagaðili metur stöðu viðkomandi í faginu.

Við raunfærnimat í Verslunarfulltrúa eru þátttakendur metnir skv. námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins til 29 framhaldsskólaeininga. Markmiðið er að þeir geti stytt nám í framhaldinu og sýnt fram á reynslu og færni í starfi eða atvinnuumsókn. Eftir matið geta þátttakendur tekið ákvörðun um að ljúka við það sem upp á vantar í námi, nýtt matið sem stökkpall í annað nám eða til að skoða hvar þeir eru staddir og hvert þeir vilja stefna með hliðsjón af því.

Eftirtaldar símenntunarmiðstöðvar bjóða raunfærnimat í Verslunarfulltrúa haustið 2017; Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra, nanna@farskolinn.is sími 455-6010, Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, arndisharpa@mss.is sími 421-7500 og Mímir – Símenntun, mimir@mimir.is sími 580-1800. Á vorönn 2018 er matið einnig í boði hjá Mími Símenntun.

Arndís Harpa Einarsdottir, náms- og starfsráðgjafi.

Grein birtist í 3. tölublaði VR blaðsins 2017